Kort og godt om Relenza

Relenza (zanamivir) er et antiviralt legemiddel som først og fremst brukes for å forebygge influensasykdom hos gravide. Relenza kan også brukes for å dempe sykdomsforløpet dersom man har blitt syk.

Antivirale midler forebygger og forkorter varigheten av sykdomsperioden og lindrer symptomene ved influensasykdom.

Legemiddelet virker ved å forhindre at influensavirus spres i kroppen.  Behandlingen må iverksettes raskt etter symptomutbrudd for å gi optimal effekt. Den beste forebyggende behandlingen av influensasykdom er vaksinasjon. Ved mangel på vaksiner er antivirale legemidler det eneste spesifikke legemiddelalternativ som har vist gode resultater.

Gode råd

  • Behandlingen bør startes så raskt som mulig.
  • Legemiddelet inhaleres i lungene med inhalatoren som følger med pakken.
  • Dersom du har en kronisk lungesykdom (for eksempel astma eller KOLS) bør du snakke med legen din før du brukes Relenza.
  • Husk god håndhygiene for å begrense smittespredning. Bruk gjerne munnbind i situasjoner hvor du er i nær kontakt med ikke-syke personer.
  • Relenza er ingen erstatning på vaksinasjon. Personer i risikogruppene bør fortsatt ta vaksine når den er tilgjengelig med mindre laboratorieprøver bekrefter at man har hatt svineinfluensa.

Apotek 1 anbefaler:

  • Desinfiserende spritoppløsning
  • Munnbind
  • Symptomlindrende legemidler til egenomsorg av feber, hodepine, tett nese og hoste

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder:  Pakningsvedlegget, Legemiddelverket

Kort og godt opprettet: November 2009