Spørsmål du bør stille på apoteket

Er det trygt å bruke ulike typer smertestillende sammen? Bør jeg ta tablettene med eller uten mat? Hos Apotek 1 finner du eksperter på legemidler, vi gir deg svar på det du lurer på. Her er 10 spørsmål du bør stille på apoteket.

Illustrasjonsbilde: Still spørsmål på apoteket

1. Hvordan virker legemiddelet mitt?

Det er lurt å ha kjennskap til hvordan legemidlene du bruker virker i kroppen din. Kunnskap gir deg trygghet, og det er mindre fare for feilbruk. Du bør vite navnet på de legemidlene du tar, både de reseptpliktige og de reseptfrie. I tillegg bør du alltid informere nye leger/tannleger om hvilke legemidler du bruker. Dette kan ha betydning for at du får riktig legemiddel for sykdommen din. På Apotek 1 kan du få hjelp til å lage en liste over de legemidlene du bruker.

2. Hvor lenge skal jeg bruke legemiddelet?

Det kan være like uheldig å bruke et legemiddel i en for kort periode som over en for lang periode. Legen/tannlegen bør antyde hvor lenge du skal bruke reseptpliktige legemidler. På apoteket kan vi gi deg råd om hvor lenge du kan eller bør bruke reseptfrie legemidler.

3. Når og hvordan bør jeg bruke legemiddelet mitt for å få best effekt?

Det er viktig at du bruker legemidlene slik du har avtalt med legen eller tannlegen. For de fleste legemidler er det viktig at de tas til faste tidspunkt, en eller flere ganger i døgnet. For enkelte legemidler er det viktig for effekten om de tas sammen med mat eller utenom mat. For legemidler som skal inhaleres er det viktig med god inhalasjonsteknikk. I Apotek 1 kan vi vise deg bruken av ulike legemiddelformer.

4. Kan jeg ta legemidlene mine samtidig? Hva med mat eller alkohol?

Både reseptpliktige og reseptfrie legemidler kan gi både ønskede og uønskede virkninger når de brukes i kombinasjon. Mat kan også påvirke opptaket og effekten av et legemiddel. Melk, kalsiumtabletter, jerntabletter og syrenøytraliserende midler er det som oftest påvirker opptaket av legemidler. Alkohol bør ikke brukes sammen med legemidler. Noen legemidler tatt sammen med alkohol gir svært ubehagelige bivirkninger. Spør derfor alltid på apoteket om de legemidlene du bruker kan påvirkes av andre legemidler du måtte bruke, matvarer eller alkohol. Pakningsvedlegget gir også informasjon om spesielle forholdsregler du bør ta i forhold til mat og drikke.

5. Hva gjør jeg hvis jeg glemmer å ta en dose?

Prøv å følge bruksanvisningen for når du skal ta legemidlene dine. Tar du ved et uhell feil eller glemmer å ta legemidlet ditt, så ikke få panikk og ta dobbel dose. Ring apoteket og spør hva du skal gjøre, da det avhenger av hvilket legemiddel det er. Det er smart å spørre om dette på apoteket første gangen du henter legemiddelet.

6. Hvilke bivirkninger kan jeg oppleve? Kan jeg gjøre noe for å eventuelt unngå dem?

Alle legemidler kan gi bivirkninger. Ikke alle bivirkninger trenger å være alvorlige. Les pakningsvedlegget som følger med legemidlene. Der står det hvilke bivirkninger legemidlet kan gi. Ta kontakt med helsepersonell, gjerne apoteket, for å få gode råd for hvordan du kan forstå og takle bivirkninger som ikke er farlige. Ta alltid kontakt med lege/tannlege eller apotek dersom du får bivirkninger som ikke er ventet, eller hvis du føler deg uvel etter å ha tatt legemidlene.

7. Kan jeg kjøre bil når jeg bruker dette legemiddelet?

Noen legemidler kan gjøre deg trøttere og ukonsentrert. Kombinasjonen legemidler og bilkjøring eller arbeid med maskiner, kan være farlig. De fleste legemidlene som man vet påvirker konsentrasjonen er merket med rød trekant. Det er du som sjåfør som må finne ut, eventuelt sammen med legen/tannlegen din, om du kan kjøre bil. Det kan avhenge av hvilken dose du bruker og hvilke tidspunkt på døgnet du tar legemidlene.

8. Er det trygt å bli gravid eller amme mens jeg bruker dette legemiddelet?

Dersom du bruker legemidler fast og planlegger graviditet, blir gravid eller ammer bør du avklare med legen/tannlegen din om legemidlene er trygge å ta. Mange legemidler kan du trygt ta. Men særlig i første del av svangerskapet er det enkelte legemidler som kan skade utviklingen av fosteret. En del legemidler går også over i morsmelken og kan i enkelte tilfeller påvirke barnet negativt. Sammen med legen din kan dere avgjøre om legemiddelbehandlingen bør endres. Du bør alltid spørre på apoteket hvis du skal bruke reseptfrie legemidler når du planlegger graviditet, er gravid eller ammer.

9. Finnes det et rimeligere likeverdig alternativ som jeg kan bytte til?

Apoteket gir deg informasjon om det finnes rimeligere, likeverdige, byttbare legemidler til det legen/tannlegen har skrevet ut på resepten din. Disse legemidlene kalles generika eller parallellimporterte. Virkestoffer som det ennå er patent på, finnes det ikke byttbare legemidler til.

10. Hvordan bør jeg oppbevare og eventuelt kaste legemidlene?

Legemidler bør oppbevares i et låst medisinskap på f.eks soverommet eller et annet rom som holder jevn temperatur på under 25 grader. Sørg for at barn ikke kan få tilgang til legemidler. Hvis et legemiddel skal oppbevares i kjøleskap står dette vanligvis på etiketten eller pakningen, men er du i tvil kan du kontakte apoteket for råd. Oppbevar aldri legemidler på badet, det er for fuktig og varmt. Legemidler kan få redusert effekt dersom de oppbevares feil.

Legemidler du ikke har bruk for lenger, eller som er utgått på dato, kan du kostnadsfritt levere på apoteket til destruksjon. Ikke kast legemidler i do eller sammen med husholdningsavfallet - dette kan være skadelig for naturen.