Bilde av urter

Naturmidler

Naturmidler er produkter som i hovedsak består av eller er basert på materiale fra planter eller dyr. Naturmidler har historisk sett vært brukt i mange hundre år eller lenger for å helbrede eller lindre sykdom. Bruksområdene og produkttypene er mange.

 • Klassifisering av naturmidler
  • Plantebaserte legemidler: Har ett eller flere virkestoffer som består av plantemateriale. Godkjennes av Statens legemiddelverk dersom de tilfredsstiller de samme krav til renhet og kvalitet som legemidler. Legemiddelverket skiller mellom to ulike typer plantebaserte legemidler: plantebaserte legemidler med veletablert bruk og tradisjonelle plantebaserte legemidler. Ingen av dagens markedsførte plantebaserte legemidler anbefales til gravide da de mangler dokumentasjon for sikkerheten ved bruk hos gravide og ammende.
  • Naturlegemidler: En type legemiddel hvor virkestoffet har et naturlig utspring. Virkestoffet utgjør en plantedel, dyredel, bakteriekultur, et mineral, salt eller en saltløsning som ikke omfattes av definisjonen av plantebasert legemiddel.
  • Naturmidler: Tilvirkning og markedsføring er regulert av Næringsmiddelloven og Mattilsynet er kontrollorgan. Naturmidler behøver utover dette ikke å gjennomgå noen kontroll i Norge, men en del produkter er kontrollert og godkjent av Norsk register for Naturmidler.
  • Kosttilskudd: Vitaminer og mineraler eller kombinasjoner av disse.
 • Naturlig er ikke helt ufarlig

  Produkter kan ha uheldige effekter selv om de kommer fra naturen. Vær spesielt oppmerksom på at ikke alle naturmidler er like godt utprøvd og dokumentert trygge for sårbare grupper som barn, gravide, ammende og kronisk syke. Til disse gruppene anbefaler vi derfor at man utviser forsiktighet og er tilbakeholden med bruk av naturmidler. Snakk gjerne med apotek eller lege før bruk.

  • Skal man bruke naturmidler til barn bør man følge anbefalt aldersgrense som er beskrevet i pakningsvedlegget. Enkelte midler skal kun brukes av voksne fordi vi mangler informasjon om produktet er trygt til barn.
  • Dersom du har helseproblemer som allergier, alvorlige sykdommer, nedsatt nyre – eller leverfunksjon, har transplantert et organ eller har høy alder bør du være forsiktig med naturmidler.
  • Enkelte naturmidler og urter kan være skadelig for foster, fremkalle for tidlig fødsel, eller være uheldig for barn som ammes. Man kjenner ikke fullt ut hvilke produkter som er skadelige eller ikke, og vi anbefaler derfor at man er tilbakeholden med å bruke naturmidler mens man er gravid eller ammer.
  • Johannesurt-preparater påvirker nedbrytningen av mange andre legemidler. Som hovedregel skal man ikke bruke johannesurt sammen med andre legemidler. Andre naturmidler kan også påvirke andre legemidler for eksempel hvitløk og tranebær.
  • Produkter som inneholder ginkgo biloba, ginseng, johannesurt og ingefær kan påvirke tendens til blødning under operasjoner. Slike midler bør derfor ikke brukes 1-2 uker før du skal opereres.
 • Trenger legen min å vite at jeg bruker naturmidler?
  • Naturmidler har vanligvis få og milde bivirkninger.
  • Noen naturmidler kan endre effekten av legemidler.
  • Det er viktig at du informerer legen din om hvilke naturmidler du bruker for å få best mulig effekt av legemidlene dine.
  • Kontakt apotek eller lege hvis du opplever endret effekt av dine vanlige legemidler kombinert med naturmidler.
  • Kontakt apotek eller lege hvis du opplever bivirkninger av naturmidler.

  Kilder: Statens Legemiddelverk, Bransjerådet for naturmidler
  Sist oppdatert: Mai 2012