Molybden

Molybden (Mo) er et sporstoff (mineral) som kroppen trenger, men man vet lite om hvilken effekt det har. Molybden finnes i melke- og kornprodukter og noen grønnsaker. Innholdet av molybden i matvarer vil variere etter jordsmonn. Man kjenner ikke til mangelsykdommer.

Molybden

Funksjonen til molybden

Vi har cirka 7,5 mg molybden i kroppen. Molybden inngår i enzym som deltar i kroppens omsetning av svovelholdige aminosyrer, blant annet puriner. Molybden er viktig for omsetningen av karbohydrater, og har betydning for tenner, lever, nyrer og milt.

Viktigste naturlige kilder

  • Molybden kan ikke dannes i kroppen og må tilføres via mat og drikke
  • Finnes i alle matvarer, særlig i grønnsaker som paprika, hvitløk, mais og purre.
  • Lever og annen innmat
  • Hvetekim og havregryn
  • Belgfrukter som bønner og linser
  • Noen steder i drikkevann

Hvem trenger molybden?

  • Variert, sunt norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer og det norske kostholdet antas å inneholde ca 100-150 mikrogram molybden, mye mer enn det daglige behovet.
  • Mangel på molybden ses ikke hos personer med vanlig kost.

Hvem skal være forsiktig med molybden?

Man kjenner ikke til tilstander hvor molybden i mengder tillatt i kosttilskudd skal ha negativ innvirkning

Hvor mye trenger man daglig?

Helsedirektoratet har ikke gitt anbefalinger på grunn av utilstrekkelige data. EFSA, European Food Safety Authority, har i 2013 anbefalt 65 mikrogram molybden daglig for voksne, gravide og ammende.

Kan man ta for mye molybden?

De aller fleste får nok ved vanlig variert kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av molybden ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig. I følge EFSA varierer maksimal daglig dose i ulike land.. I USA er maksimal døgndose for voksne satt til 2,0 milligram

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd

Kosttilskudd med molybden

Kosttilskudd kan inneholde høyst 250 mcg molybden i døgndosen.

Apotek 1 fører disse kosttilskuddene med innhold av molybden:
Gerimax Multivitamin og Overskudd , Nycoplus Multi Barn, Nycoplus Multi (*) og Nycoplus Multi uten AD(*), Nycoplus Gravid (*) og Nycoplus Mamma (*)..

(*) Personer som får blodfortynnende medisiner som inneholder warfarin (Marevan) bør konsultere sin lege før inntak av vitamin K

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Klinisk biokjemi og fysiologi (Hagve, Berg), UiO,Kjemisk institutt, EFSA, Linus Pauling Institute

Sist oppdatert: Februar 2015