Molybden

Molybden (Mo) er et sporstoff (mineral) som kroppen trenger, men man vet lite om hvilken effekt det har. Molybden finnes i melke- og kornprodukter og noen grønnsaker. Innholdet av molybden i matvarer vil variere etter jordsmonn. Man kjenner ikke til mangelsykdommer.

Molybden

Funksjonen til molybden

Vi har cirka 7,5 mg molybden i kroppen. Molybden inngår i enzym som deltar i kroppens omsetning av svovelholdige aminosyrer, blant annet puriner. Molybden er viktig for omsetningen av karbohydrater, og har betydning for tenner, lever, nyrer og milt.

Viktigste naturlige kilder

Molybden kan ikke dannes i kroppen og må tilføres via mat og drikke. Mineralet finnes i alle matvarer, særlig i grønnsaker som paprika, hvitløk, mais og purre. Andre gode kilder er:

  • Lever og annen innmat
  • Hvetekim og havregryn
  • Belgfrukter som bønner og linser
  • Noen steder i drikkevann

Hvem trenger molybden?

Variert, sunt norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer og det norske kostholdet antas å inneholde 100-150 mikrogram molybden, mye mer enn det daglige behovet. Mangel på molybden ses stort sett ikke hos personer med vanlig kost.

Hvem skal være forsiktig med molybden?

Man kjenner ikke til tilstander hvor molybden i mengder tillatt i kosttilskudd skal ha negativ innvirkning.

Hvor mye molybden trenger man daglig?

Helsedirektoratet har ikke gitt anbefalinger på grunn av utilstrekkelige data. EFSA, European Food Safety Authority, har i 2013 anbefalt 65 mikrogram molybden daglig for voksne, gravide og ammende.

Kan man ta for mye molybden?

De aller fleste får nok ved vanlig variert kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av molybden ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig. I følge EFSA varierer maksimal daglig dose i ulike land. I USA er maksimal døgndose for voksne satt til 2,0 milligram.

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpent) for råd.

Kosttilskudd med molybden

Kosttilskudd kan inneholde høyst 250 mikrogram molybden i døgndosen. Apotek 1 fører ingen rene kosttilskudd med molybden, men har multivitamin-kosttilskudd som inneholder molybden.

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet IS-2170 fra 2014 og Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (juni 2016). Begge er laget på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendation 2012 (NNR2012), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Lovdata, Matportalen, Klinisk biokjemi og fysiologi (Hagve, Berg), UiO, Kjemisk institutt, EFSA, Linus Pauling Institute.

Oppdatert: April 2017