Selen

Selen (Se) er en av naturens kraftigste antioksidanter. Gode kilder er innmat, fisk og kornprodukt, men jordsmonnet betyr mye for innholdet av selen i matvarer. Mangel kan oppstå hos de med cøliaki (glutenintoleranse) og alkoholikere.

Funksjonen til selen

En voksen person har cirka 14 milligram selen i kroppen, fordelt i alle celler og vev, mest i lever og nyrer. Selen er en særs viktig antioksidant som beskytter mot oksidativt stress. Selen virker som en antioksidant ved at det inngår i enzymet gluatation peroksidase som forhindrer dannelsen av frie radikaler. Selen har en viktig rolle i omsetningen av tyroidhormoner. Lavt inntak av selen er blitt relatert til økt risiko for kreft og økt dødelighet ved kreft. Studier har vist at tilskudd av selen kan redusere risikoen for visse krefttyper. Mulige positive effekter av høyere doser enn det anbefalte daglige inntak er ikke dokumentert.

Viktigste naturlige kilder til selen

 • Innmat
 • Fisk og skalldyr
 • Egg
 • Fullkornprodukt av amerikansk hvete, variasjoner på grunn av jordsmonn

Hvem trenger selen?

 • Variert, sunt norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak
 • Norge har tidligere importert korn fra USA, og dette kornet var rikt på selen. Norsk korn er fattig på selen, og når vi nå er selvforsynt med korn vil dermed en av hovedkildene til selen bortfalle. Noen land tilsetter selen enten i dyrefor eller i kunstgjødsel.
 • Personer som lider av cøliaki (glutenintoleranse) kan få selenmangel på grunn av manglende inntak av mel
 • Alkoholikere og personer som røyker kan trenge ekstra selen.
 • Eldre kan trenge selen fordi det naturlige immunforsvaret svekkes med alderen.
 • Under graviditet/amming anbefales økt inntak av selen

Hvem skal være forsiktig med selen?

Man kjenner ikke til tilstander hvor selen i anbefalte mengder skal ha negativ innvirkning

Hvor mye selen trenger man daglig?

Nye norske anbefalinger fra 2012 gjelder for barn fra ett år og voksne, friske personer med normal fysisk aktivitet. Anbefalt daglig inntak av selen ble økt for noen aldersgrupper i de nye norske anbefalingene fra 2012.

Barn

 • 1-2 år: 20 mikrogram
 • 2-5 år: 25 mikrogram
 • 6-9 år: 30 mikrogram

Voksne menn

 • 10-13 år: 40 mikrogram
 • Over 14 år: 60 mikrogram

Voksne kvinner

 • 10-13 år: 40 mikrogram
 • Over 14 år: 50 mikrogram

Gravide og ammende

 • Gravide: 60 mikrogram
 • Ammende: 60 mikrogram

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring

 • ½-1 år: 15 mikrogram 

Kan man ta for mye selen?

 •  De aller fleste får nok gjennom et variert kosthold. Det daglige inntaket via kosten antas å være 70-80 mcg. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av selen ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig
 • Øvre grense for daglig inntak er satt til 300 mcg selen
 • Det er sjelden man får for mye selen, men det kan forekomme i forbindelse med forurensing fra industri.
 • Et for høyt inntak av selen medfører kvalme og oppkast, og man kan få en stinkende ånde som minner om hvitløksånde.

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd.

Kosttilskudd med selen

Kosttilskudd kan høyst inneholde 100 mikrogram selen i døgndosen.

I tillegg fører Apotek 1 disse kosttilskuddene med innhold av selen: Gerimax Multivitamin & Overskudd, Gevita Multi 50+, Lifeline Care kosttilskudd Gravid, Lifeline kosttilskudd Ammende, Nycoplus Multi Barn tyggetabletter, Nycoplus Multi*, Nycoplus Multi u/AD*, Nycoplus Gravid*, Nycoplus Mamma*, Vitamineral

*Personer som får blodfortynnende medisiner som inneholder warfarin (Marevan) bør konsultere sin lege før inntak av vitamin K.

Les mer om selen

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Klinisk biokjemi og fysiologi (Hagve, Berg), UiO, Kjemisk institutt, Nordic Nutrition Recommendations 2012, NIFES, RELIS database 2007; spm.nr. 2059, RELIS Øst

Oppdatert: Februar 2015