Sink

Sink (Zn) er et nødvendig sporstoff (mineral) for svært mange prosesser i kroppen, og for et sunt immunforsvar. Viktigste kildene til sink er innmat, kjøtt, fisk, skalldyr, korn- og melkeprodukt. Mangel kan forekomme. Stort sinkinntak over lang tid er uheldig.

Sink

Funksjonen til sink

 • En voksen person har 2-3 gram sink i kroppen fordelt på skjelett og muskler
 • Sink inngår i mange enzymer og andre protein i kroppen blant annet hormoner og insulin. Sink inngår i proteinet karboanhydrase som er nødvendig for at blodet skal bringe CO2 fra cellene til lungene.
 • Inngår i enzymet superoxid-dismutase som beskytter cellene mot frie radikaler
 • Viktig for karbohydrat-, protein- og fettstoffskiftet
 • Sink inngår i cellekjernen og deltar i reguleringen av oversettelsen av den genetiske koden.
 • Sink er viktig for sårtilheling, nattsyn, smak og appetitt

Viktigste naturlige kilder til sink

 • Sink kan ikke dannes i kroppen og må tilføres via mat og drikke
 • Sink fra animalske matvarer er lettest tilgjengelig for kroppen, for eksempel fra storfekjøtt, innmat, fisk og skalldyr
 • Melk og melkeprodukt
 • Kornprodukt og belgvekster

Hvem trenger sink?

 • Variert sunt norsk kosthold inneholder tilstrekkelige mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak
 • Sinkmangel kan skyldes dårlig opptak, men kan også forekomme ved sinkfattig kost særlig ved lavt kjøttinntak og ved fytatrik kost (mye kornprodukter)
 • Vegetarkost, hvor all melk, kjøtt, fisk og egg utelates kan føre til sinkmangel
 • En del tilstander kan gi økt sinktap, for eksempel diabetes, tarmfistler, langvarig diare og brannskade
 • Personer med kroniske leggsår kan ha nytte av sinktilførsel

Hvem skal være forsiktig med sink?

Man kjenner ikke til tilstander hvor sink i anbefalte mengder skal ha negativ innvirkning

Hvor mye sink trenger man daglig?

Nye norske anbefalinger fra 2012 gjelder for barn fra ett år og voksne, friske personer med normal fysisk aktivitet  ved et blandet animalsk/vegetabilsk kosthold. Vegetarianere anbefales 25-30% høyere inntak.

Barn

 • 1–2 år: 5 mg
 • 2-5 år: 6 mg
 • 6-9 år: 7 mg

Voksne menn

 • 10-13 år: 11 mg
 • 14-17 år: 12 mg
 • Over 18 år: 9 mg

Voksne kvinner

 • 10-13 år: 8 mg
 • 14-17 år: 9 mg
 • Over 18 år: 7 mg

Gravide og ammende

 • Gravide: 9 mg
 • Ammende: 11 mg

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring

 • ½-1 år: 5 mg

Kan man ta for mye sink?

 • De aller fleste får nok sink ved vanlig variert sunt kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av sink ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig.
 • Et inntak høyere enn anbefalt over lengre tid kan hemme opptaket av andre sporstoff og jern, og medføre akutt eller kronisk forgiftning.
 • Symptomer på bivirkninger er kvalme, hodepine og svimmelhet.

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd

Gode råd om sink

 • Vegetarianere kan vurdere å ta sinktilskudd.
 • Sink finnes også i sugetabletter mot dårlig ånde, Nycodent Frisk Pust Sink tabletter, Zinkoral sugetabletter.
 • Ved bruk av enkelte antibiotika (tetracyclin og kinoloner) bør det gå 2-3 timer mellom inntak av antibiotika og sinktabletter. Sink danner uløselige forbindelser med tetracykliner/kinoloner og opptaket av reduseres. Les alltid pakningsvedlegget hvis du bruker andre legemidler. 

Kosttilskudd og legemidler med sink

Kosttilskudd

Kosttilskudd kan høyst inneholde 25 mg sink i døgndosen:

Apotek 1 fører også flere multivitamin-mineral kosttilskudd som inneholder sink: Gevita Multi 50+, Gerimax Multivitamin & Overskudd, Lifeline Care kosttilskudd Gravid, Lifeline Care kosttilskudd Ammende, Nycoplus Multi Barn tyggetabletter, Nycoplus Multi*, Nycoplus Multi u/AD*, Nycoplus omega-3 multi kapsler, Vitamineral, Nycoplus Gravid*, Nycoplus Mamma*.

Legemidler

Apotek 1 fører et reseptfritt legemiddel med innhold av sink, Berocca brusetabletter. Oppløses i et glass vann. Anbefales ikke til barn under 11 år.  Les pakningsvedlegg før bruk.

Sinktabletter med høyere innhold av sink kan forskrives av lege på resept, Solvezink (reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet).

*Personer som får blodfortynnende medisiner som inneholder warfarin (Marevan) bør konsultere sin lege før inntak av vitamin K.

Les mer om sink

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Klinisk biokjemi og fysiologi (Hagve, Berg), UiO, Kjemisk institutt.

Oppdatert: Februar 2015