Vitamin B1

Vitamin B1 (tiamin) er ett av de åtte vannløselige B-vitaminene. Vitamin B1 er nødvendig for forbrenningen av karbohydrat i kroppen. Vitaminet finnes i de fleste matvarer (mest i kornvarer), og man trenger jevnlig tilførsel siden det ikke lagres i kroppen. Mangel ses sjelden i Norge, men ved lavt inntak over tid kan sykdommen beri-beri utvikles.

Vitamin B1

Funksjonen til vitamin B1

Normalt er det cirka 30 milligram vitamin B1 i kroppen, men fordi det ikke lagres i kroppen, trengs jevnlig tilførsel. I cellene er vitamin B1 nødvendig for nedbrytningen av karbohydrat til glukose (druesukker). Glukose forbrennes så i stoffskiftet slik at hjerne, nerver, muskler og hjerte fungerer normalt. I nervecellenes utløpere er det tiamin som er med på å danne et signalstoff (acetylkolin) som formidler kommunikasjon i nervesystemet og er nødvendig for hukommelse.

Viktigste naturlige kilder

 • Kornvarer (helkorn og grovt brød)
 • Melkeprodukter
 • Belgfrukter som erter og bønner
 • Svinekjøtt, innmat.

Hvem trenger vitamin B1?

 • Et sunt, gjennomsnittlig norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak
 • De fleste får dekket behovet for vitamin B1 gjennom vanlig kosthold, men det finnes unntak. Personer med ensidig inntak av karbohydrater i form av sukker og hvitt mel kan få vitamin B1-mangel. Behovet for vitamin B1 øker ved økt inntak av karbohydrat.
 • Mangel på vitamin B1 kan ses ved underernæring
 • Den mest utsatte gruppen for mangel på vitamin B1 i Norge er personer med høyt alkoholinntak.

Hvem skal være forsiktig med vitamin B1?

Man kjenner ikke til tilstander hvor vitamin B1 i anbefalte mengder skal ha negativ innvirkning.

Hvor mye vitamin B1 trenger man daglig?

Anbefalt inntak for friske personer med normal fysisk aktivitet. I NNR 2012 er det gjort noen justeringer i inntaket for menn og kvinner på grunn av at referanseverdiene for energiinntak er redusert

Barn

 • 1-2 år: 0,5 mg
 • 2-5 år: 0,6 mg
 • 6-9 år: 0,9 mg

Voksne menn

 • 10-13 år: 1,1 mg
 • 14-30 år: 1,4 mg
 • 31-60 år: 1,3 mg
 • Over 61 år: 1,2 mg

Voksne kvinner

 • 10-13 år: 1,0 mg
 • 14-17 år: 1,2 mg
 • 18-60 år: 1,1 mg
 • Over 60 år: 1,0 mg

Gravide og ammende

 • Gravide: 1,5 mg
 • Ammende: 1,6 mg

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring.

 • ½-1 år: 0,4 mg

Kan man ta for mye vitamin B1?

De aller fleste får nok ved vanlig variert kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av vitamin B1 ved siden av er ikke noe som tyder på at der er skadelig.

Når bør man kontakte lege?

 • En lett mangel av vitamin B1 kan gi nedsatt appetitt, konsentrasjonsproblem, tretthet og irritabilitet.
 • Et lavt inntak av vitamin B1 over lang tid kan gi sykdommen beri-beri som kan påvirke nervesystemet og hjerte/kar-systemet.
 • I sjeldne tilfeller kan langvarig alkoholinntak føre til alvorlig mangel på vitamin B1 og gi hjerneskade.
 • Alkoholikere bør kontakte lege for både å få hjelp til sykdommen, og for å påse at de ikke utvikler vitamin B1 mangel
 • Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd.

Gode råd til deg som tar vitamin B1

Dersom du får påvist vitamin B1-mangel gis det oftest et tilskudd som inneholder flere av B-vitaminene.

Produkter som inneholder vitamin B1

Kosttilskudd kan høyst inneholde 2,4 mg vitamin B1 (tiamin) i døgndosen.

 • Tiamin NAF 3 mg: Reseptfritt legemiddel*. 1 tablett inneholder 3 mg vitamin B1 (tiamin).
 • Nycoplus B-kompleks: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 1,4 mg vitamin B1 (tiamin).
 • Nycoplus B-total: Reseptfritt legemiddel*. 1 tablett inneholder 1,5 mg vitamin B1 (tiamin).
 • Nycoplus B-tonin: Reseptfritt legemiddel*. 10 ml inneholder 1 mg vitamin B1 (tiamin). Be om målebeger eller måleskje for å kunne måle opp rett mengde mikstur.
 • Berocca: Reseptfritt legemiddel*. 1 brusetablett inneholder 15 mg vitamin B1 (tiamin). Oppløses i et glass vann. Anbefales ikke til barn under 11 år.

*Reseptfritt legemiddel, les pakningsvedlegget nøye før bruk og følg doseringen.

Det finnes også mange multivitamin-mineral kosttilskudd som inneholder vitamin B1. Ved alvorlig mangel på vitamin B1 gis tilførsel i sprøyteform (Tiamin NAF, ulike styrker) som kan forskrives av lege.

Kilder: Helsedirektoratet:, Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer),  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Mat.no.

Oppdatert: Februar 2015