Vitamin B12

Vitamin B12 er ett av de åtte vannløselige B-vitaminene og finnes i flere former under samlenavnet kobalaminer. Vitamin B12 er nødvendig for at kroppen skal produsere røde blodlegemer, viktig for dannelse av arvestoff og for nervesystemets funksjon. Det finnes kun i animalske matvarer, men ikke i grønnsaker, og derfor kan mangel oppstå hos vegetarianere.

Vitamin B12

Funksjonen til vitamin B12

 • Nødvendig i produksjonen av røde blodlegemer
 • Nødvendig for omdannelse, transport og lagring av folat
 • Nødvendig for normal nervefunksjon
 • Nødvendig for dannelse av arvestoff (DNA)
 • Viktig i omsetningen av fett, karbohydrat og protein

Viktigste naturlige kilder

Vitamin B12 finnes kun i animalske matvarer

 • Lever, oksekjøtt, svinekjøtt
 • Melk, ost, egg
 • Fet fisk

Hvem trenger vitamin B12?

 • Et variert og sunt norsk kosthold inneholder tilstrekkelige mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak. Mangel skyldes vanligvis enten for dårlig opptak eller utilstrekkelig inntak.
 • Vegetarianere bør passe på at de får nok vitamin B12
 • Eldre med lite inntak av mat. Man antar at 10% av de eldre i nordiske land lider av B12 mangel.
 • Noen mangler et protein i tarmen (intrinsic factor) som er nødvendig for at vitamin B12 skal tas opp. Da må B12-tilskudd gis som injeksjon.
 • Ved visse sykdommer i mage-tarm systemet, etter operasjon for overvekt og ved kronisk diare kan opptaket av B12 svekkes.
 • Symptomer på vitamin B12-mangel kan være anemi (blodmangel), plager fra det perifere nervesystemet og tegn til psykiatrisk sykdom.
 • Vitamin B12 mangel kan maskeres dersom det er mye vitamin B9 (folat) tilstede.

Hvem skal være forsiktig med vitamin B12?

Man kjenner ikke til tilstander hvor vitamin B12 i mengder i kosttilskudd skal ha negativ innvirkning

Hvor mye vitamin B12 trenger man daglig?

Anbefalingen gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet.

Barn

 • 1-2 år: 0,6 mcg
 • 2-5 år: 0,8 mcg
 • 6-9 år: 1,3 mcg

Voksne menn og kvinner

 • Over 10 år: 2,0 mcg

Gravide og ammende

 • Gravide: 2,0 mcg
 • Ammende: 2,6 mcg

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring

 • ½-1 år: 0,5 mcg

Kan man ta for mye vitamin B12?

Norske/nordiske myndigheter har ikke angitt noen øvre grense for inntak av B12. Det er ikke noe som tilsier at inntak opp til 100 mcg daglig via kost/kosttilskudd utgjør noen helserisiko.

De aller fleste får nok ved variert, sunt kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av vitamin B12 ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig.

Når bør du kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd

Produkter som inneholder vitamin B12

Kosttilskudd kan høyst inneholde 9 mcg vitamin B12.

 • Nycoplus B12-vitamin: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 9 mcg vitamin B12 (cyanokobalamin)
 • Nycoplus B-kompleks: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 2 mcg vitamin B12 (kobalamin). 
 • Berocca: Reseptfritt legemiddel*. 1 brusetablett inneholder 10 mcg vitamin B12 (kobalamin). Oppløses i et glass vann. Anbefales ikke til barn under 11 år.

*Reseptfritt legemiddel, les pakningsvedlegget nøye før bruk og følg doseringen.

Det finnes også mange sammensatte multivitamin- mineral kosttilskudd som inneholder vitamin B12. 

Ved påvist vitamin B12 mangel på grunn av feilernæring kan daglig tilskudd gis i tablettform. Behandling startes av lege. TrioBe er et reseptpliktig legemiddel i tablettform som inneholder vitamin B6, vitamin B9 og 0,5 mg vitamin B12. Ved varig nedsatt opptak er det i Norge vanlig å gi vitamin B12 i sprøyteform. Vitamin B12 injeksjon og Vitamin B12 Depot injeksjon.

Etter leges søknad kan det på godkjenningsfritak skaffes tabletter med høyere innhold av kobalamin enn i dem som er registrert i Norge.

Les mer om vitamin B12

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Nordic Nutrition Recommendation 2012

Oppdatert: Februar 2015