Vitamin B6

Vitamin B6 (pyridoksin) er ett av de 8 vannløselige B-vitaminene. Vitamin B6 er nødvendig for energiomsetningen i kroppen og for nervesystemet. Det finnes i de fleste matvarer, mest i kjøtt, fugl, fisk, potet og kornvarer. Du trenger jevnlig tilførsel siden det ikke lagres i kroppen. Mangel ses sjelden i Norge.

Vitamin B6

Funksjonen til vitamin B6

 • Viktig for at kroppen kan nyttiggjøre seg og lagre energi fra protein og karbohydrat fra mat vi spiser.
 • Vitamin B6 fremmer dannelsen av hemoglobin (røde blodlegemer), som er viktig for å frakte oksygen rundt i kroppen.
 • Viktig for omdannelsen av tryptofan til niacin (vitamin B3)
 • Vitamin B6 medvirker til å danne antistoffer og hormoner
 • Viktig for dannelsen av signalstoffer i nervesystemet

Viktigste naturlige kilder

 • I små mengder i de fleste matvarer
 • Mest i kjøtt fra fugl og svin, lever og egg
 • Fisk og kornvarer
 • Banan

Hvem trenger vitamin B6?

 • Et sunt og variert norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak. Mangel på vitamin B6 ses sjelden, i tilfelle som mangel på alle B-vitaminene. Hos barn kan mangel på vitamin B6 gi anemi og krampetendenser.
 • Vitamin B6 har blitt hevdet å lindre blant annet svangerskapskvalme , smerter i forbindelse med muskelbetennelse og PMS (premenstruelt syndrom). Det finnes ikke overbevisende dokumentasjon på at vitamin B6 har disse effektene, og bruk av vitamin B6 i doser over anbefalt over lengre tid, bør avtales med lege.
 • Noen legemidler brukt over lengre tid, kan redusere effekten av pyridoksin. Dette gjelder østrogener (p-piller), isoniazid (tuberkulose) og penicillamin (Wilsons sykdom). 

Hvem skal være forsiktig med vitamin B6?

Man kjenner ikke til tilstander hvor pyridoksin i anbefalte mengder skal ha skadelig innvirkning.

Hvor mye vitamin B6 trenger man daglig?

Anbefalingen gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet. I NNR 2012 er det gjort noen justeringer i inntaket for menn og kvinner på grunn av at referanseverdiene for energiinntak er redusert

Barn

 • 1-2 år: 0,5 mg
 • 2-5 år: 0,7 mg
 • 6-9 år: 1,0 mg

Voksne menn 

 • 10-13 år: 1,2 mg
 • 14-17 år: 1,6 mg
 • Over 18 år: 1,5 mg

Voksne kvinner 

 • 10-13 år: 1,1 mg14-17 år: 1,3 mg
 • 18-60 år: 1,2 mg
 • Over 61 år: 1,3 mg

Gravide og ammende 

 • Gravide: 1,4 mg
 • Ammende: 1,5 mg

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring

 • ½-1 år: 0,4 mg

Kan man ta for mye vitamin B6?

 • Norske myndigheter har satt øvre grense for daglig inntak over lengre tid av vitamin B6 til 25 mg .
 • Vitamin B6 er et vannløselig vitamin som ikke vil lagres i kroppen. Dersom man bruker et kosttilskudd med innhold av vitamin B6 ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig.
 • Store enkeltdoser eller store doser over lang tid kan føre til følelsestap i armer og bein. Med store doser mener NEL og NNR 2012 over 50 mg over lengre tids bruk. Vanligvis vil dette gå tilbake når man slutter med inntak, men det har også vist seg at skaden har blitt varig.
 • Det er vanskelig å si hvor stor dose som er trygg over lang tid, derfor bør anbefalingene ikke overskrides.

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd

Gode råd til deg som tar vitamin B6

Dersom du får påvist vitamin B6 mangel gis det gjerne et tilskudd som inneholder flere av B-vitaminene.

Produkter med vitamin B6

Kosttilskudd kan høyst inneholde 4,2 mg vitamin B6 (pyridoksin) i døgndosen.

 • Pyridoksin NAF tabletter 40 mg: Reseptfritt legemiddel*. 1 tablett inneholder 40 mg vitamin B6 (pyridoksin).
 • Nycoplus B -kompleks: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 2 mg vitamin B6 (pyridoksin).
 • Nycoplus B-total: Reseptfritt legemiddel*. 1 tablett inneholder 2 mg vitamin B6 (pyridoksin).
 • Nycoplus B-tonin: Reseptfritt legemiddel*. 10 ml inneholder 1 mg vitamin B6 (pyridoksin). Be om å få et målebeger eller måleskje for å kunne måle opp rett mengde mikstur.
 • Berocca: Reseptfritt legemiddel*. 1 brusetablett inneholder 10 mg vitamin B6 (pyridoksin). Oppløses i et glass vann. Anbefales ikke til barn under 11 år.

Det finnes også mange multivitamin-mineral kosttilskudd som også inneholder vitamin B6

Det finnes reseptpliktige legemidler med innhold av vitamin B6 som kan forskrives av lege. TrioBe er et reseptpliktig legemiddel i tablettform som inneholder vitamin B6, vitamin B9 og vitamin B12. I injeksjonsform finnes Pyridoksin NAF injeksjon.

*Reseptfritt legemiddel, les pakningsvedlegget nøye før bruk og følg doseringen.

Kilder: Helsedirektoratet:Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Nordic Nutrition Recommendation 2012, RELIS.no, Linus Pauling Institute.

Oppdatert: Februar 2015