Vitamin B6

Vitamin B6 (pyridoksin) er ett av de 8 vannløselige B-vitaminene. Vitamin B6 er nødvendig for energiomsetningen i kroppen og for nervesystemet. Det finnes i de fleste matvarer, mest i kjøtt, fugl, fisk, potet og kornvarer. Du trenger jevnlig tilførsel siden det ikke lagres i kroppen. Mangel ses sjelden i Norge.

Vitamin B6

Funksjonen til vitamin B6

 • Viktig for at kroppen kan nyttiggjøre seg og lagre energi fra protein og karbohydrat fra mat vi spiser. Behovet øker med økende proteininntak.
 • Vitamin B6 fremmer dannelsen av hemoglobin (røde blodlegemer), som er viktig for å frakte oksygen rundt i kroppen.
 • Viktig for omdannelsen av aminosyren tryptofan til niacin (vitamin B3).
 • Vitamin B6 medvirker til å danne antistoffer og hormoner.
 • Viktig for dannelsen av signalstoffer i nervesystemet.

Viktigste naturlige kilder

 • I små mengder i de fleste matvarer
 • Mest i kjøtt fra fugl og svin, lever og egg
 • Fisk og kornvarer
 • Banan

Hvem trenger vitamin B6?

 • Et sunt og variert norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak. Mangel på vitamin B6 ses sjelden, i tilfelle som mangel på alle B-vitaminene. Hos barn kan mangel på vitamin B6 gi anemi og krampetendenser.
 • Vitamin B6 har blitt hevdet å lindre blant annet svangerskapskvalme, smerter i forbindelse med muskelbetennelse og PMS (premenstruelt syndrom). Det finnes ikke overbevisende dokumentasjon på at vitamin B6 har disse effektene, og bruk av vitamin B6 i doser over anbefalt over lengre tid, bør avtales med lege.
 • Noen legemidler brukt over lengre tid, kan redusere effekten av pyridoksin. Dette gjelder østrogener (p-piller), isoniazid (tuberkulose) og penicillamin (Wilsons sykdom).

Hvem skal være forsiktig med vitamin B6?

Man kjenner ikke til tilstander hvor pyridoksin i anbefalte mengder skal ha skadelig innvirkning.

Hvor mye vitamin B6 trenger man daglig?

Anbefalingen gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet. I NNR 2012 er det gjort noen justeringer i inntaket for menn og kvinner på grunn av at referanseverdiene for energiinntak er redusert.

Barn

 • 1-2 år: 0,5 mg
 • 2-5 år: 0,7 mg
 • 6-9 år: 1,0 mg

Voksne menn

 • 10-13 år: 1,2 mg
 • 14-17 år: 1,6 mg
 • Over 18 år: 1,5 mg

Voksne kvinner

 • 10-13 år: 1,1 mg
 • 14-17 år: 1,3 mg
 • 18-60 år: 1,2 mg
 • Over 61 år: 1,3 mg

Gravide og ammende

 • Gravide: 1,4 mg
 • Ammende: 1,5 mg

Spedbarn

 • 6–11 måneder: 0,4 mg

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det.

Kan man ta for mye vitamin B6?

 • Norske myndigheter har satt øvre grense for daglig inntak over lengre tid av vitamin B6 til 25 mg.
 • Vitamin B6 er et vannløselig vitamin som ikke vil lagres i kroppen. Dersom man bruker et kosttilskudd med innhold av vitamin B6 ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig.
 • Store enkeltdoser eller store doser over lang tid kan føre til følelsestap i armer og bein. Med store doser menes over 50 mg daglig over lengre tids bruk. Vanligvis vil dette gå tilbake når man slutter med inntak, men det har også vist seg at skaden har blitt varig.
 • Det er vanskelig å si hvor stor dose som er trygg over lang tid, derfor bør ikke anbefalingene overskrides.

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpent) for råd.

Gode råd til deg som tar vitamin B6

Dersom du får påvist vitamin B6 mangel gis det gjerne et tilskudd som inneholder flere av B-vitaminene.

Kosttilskudd og reseptfrie legemidler med vitamin B6

Kosttilskudd kan høyst inneholde 4,2 mg vitamin B6 (pyridoksin) i døgndosen. Over dette regnes produktet som et legemiddel.

 • Pyridoksin NAF*: Reseptfritt legemiddel. 1 tablett inneholder 40 mg vitamin B6 (pyridoksin).
 • Nycoplus B -kompleks: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 1,5 mg vitamin B6 (pyridoksin).
 • Nycoplus B-total*: Reseptfritt legemiddel. 1 tablett inneholder 2 mg vitamin B6 (pyridoksin).
 • Nycoplus B-tonin*: Reseptfritt legemiddel. 10 ml inneholder 1 mg vitamin B6 (pyridoksin). Be om å få et målebeger eller måleskje for å kunne måle opp rett mengde mikstur.
 • Berocca*: Reseptfritt legemiddel. 1 brusetablett inneholder 10 mg vitamin B6 (pyridoksin). Oppløses i et glass vann. Anbefales ikke til barn under 11 år.

Det fins også multivitamin-kosttilskudd som inneholder vitamin B6.

*Reseptfrie legemidler. Vær oppmerksom på at enkelte produkter kommer i forskjellige styrker og legemiddelformer tilpasset ulike behov (for eksempel alder og vekt). Les alltid pakningsvedlegget for å være sikker på at du kan bruke produktet.

Reseptbelagte legemidler med vitamin B6

Det finnes reseptpliktige legemidler med innhold av vitamin B6 som kan forskrives av lege. TrioBe er et reseptpliktig legemiddel i tablettform som inneholder vitamin B6, vitamin B9 og vitamin B12. I injeksjonsform finnes Pyridoksin NAF injeksjon.

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet IS-2170 fra 2014 og Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (juni 2016). Begge er laget på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendation 2012 (NNR2012), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Lovdata, Matportalen, RELIS, Linus Pauling Institute.

Oppdatert: April 2017