Vitamin E

Vitamin E (tokoferoler) er fettløselige stoffer som finnes i planteoljer, kornprodukter, nøtter og avocado. Vitamin E er en viktig antioksidant som beskytter cellemembranen mot frie oksygenradikaler og holder cellemembranen myk.

Matolje vitaminer

Funksjonen til vitamin E

Vitamin E er samlebetegnelsen på en gruppe fettløselige tokoferoler og tokotrienoler, hvorav den naturlige alfa-tokoferol har den høyeste biologiske aktiviteten og er den vanligste i animalsk vev. Den naturlige alfa-tokoferol er også kjent som RRR-alfa-tokoferol og dl-alfa-tokoferol. Vitamin E er en kraftig antioksidant og beskytter fettstoffene i cellemembranen mot oksidasjon, og hindrer skade på cellemembraner. Cellemembranen holdes myk slik at nærings- og avfallstransport styrkes. Reaktive oksygenforbindelser og frie radikaler er molekyler som dannes konstant i cellene i kroppen. Ved sykdom eller påvirkning fra miljø og forurensning kan produksjonen av reaktive oksygenforbindelser og frie radikaler øke betydelig. Det er derfor viktig å ha nok antioksidanter i kroppen for å motvirke dette.

 • Flere studier tyder på at moderate doser (= de norske anbefalingene) av vitamin E styrker immunforsvaret, får sår til å gro fortere og forbedrer sirkulasjonen i kroppen.
 • Det pågår mange små og store studier om funksjonen/nytten av vitamin E. Det overraskende i mange av studiene er at det er innholdet av vitamin E i maten vi spiser som er viktigst. Kosttilskudd med vitamin E gir ikke samme effekt.

Viktigste naturlige kilder

 • Margarin og planteoljer (hvetekimolje, soyaolje, olivenolje, maisolje, rapsolje og solsikkeolje)
 • Fullkornprodukt, mandler og nøtter
 • Fisk og tran
 • Frukt og grønnsaker med høyt fettinnhold som for eksempel avocado og mango

Hvem trenger tilskudd av vitamin E?

Mangel på vitamin E er sjelden i Norge. Unntaket er ved vissesykdommer (for eksempel cystisk fibrose, ved sykdommer i galle og bukspyttkjertel)  og hos alkoholikere der opptaket av fett og vitamin E i tarmen er redusert.  Personer med slike problemer kan ha behov for ekstra tilførsel av vitamin E. Dette skal skje i samråd med lege.

Noen personer har en medfødt sykdom hvor galle ikke kan ledes fra lever til tarm. Vitamin E trenger galle for å tas opp i tarmen. Sykdommen medfører vitamin E mangel, som ubehandlet resulterer i nevrologiske symptomer.

For tidlig fødte barn som veier under 1500 gram gis tilskudd av vitamin E etter forskrevet av lege.

Mange studier på nitti-tallet mente å kunne påvise at høye doser vitamin E kunne forebygge kreft, hjertesykdom og hjerneslag. Dessuten at vitamin E kunne forsinke/forhindre utvikling av demens.  Cochrane har i 2012 publisert en oversikt der det konkluderes med at vitamin E ikke bør brukes som behandling ved mild kognitiv svikt eller demens.  

Hvor mye trenger man daglig?

Vitamin E er fettløselig og lagres i kroppen. Det er derfor viktig at inntaket over tid ikke er for høyt. Anbefalingen gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet.

Barn

 • 1-2 år: 4 mg
 • 2-5 år: 5 mg
 • 6-9 år: 6 mg

Voksne menn

 • 10-13 år: 8 mg
 • Over 14 år: 10 mg

Voksne kvinner

 • 10-13 år: 7 mg
 • Over 14 år: 8 mg

Gravide og ammende

 • Gravide: 10 mg
 • Ammende: 11 mg

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring

 • ½-1 år: 4 mg

Mengdeangivelser: Den naturlige alfa-tokoferol: 1 alfa-TE (alfa-tokoferolekvivalent) = 1 mg RRR-alfa-tokoferol (d-alfa-tokoferol) = 1,49 IE (internasjonale enheter) vitamin E.

Kan man ta for mye vitamin E?

Vitamin E er mindre skadelig i høye doser enn de andre fettløselige vitaminene, men det er viktig at inntaket over tid ikke er for høyt.

Studier har indikert at personer som har røykt i mange år og personer med økt risiko for hjerte-kar-sykdom, kan øke sykdomsrisikoen ved høye inntak (300-400 mg) av vitamin E. Noen studier har vist at høye doser vitamin E (over 270 mg alfa-tokoferol) daglig kan gi økt total dødelighet.

Høye doser kan gi diare, kvalme, magesmerter og andre bivirkninger i mage-tarm.

Man bør utvise forsiktighet ved inntak av daglige doser over øvre grense og samtidig bruk av blodfortynnende legemidler som inneholder warfarin (Marevan).

Øvre grense for daglig inntak er satt til 300 mg.

Når bør man kontakte lege?

 • Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpent) for råd
 • Dersom du bruker blodfortynnende legemidler som Marevan (warfarin) bør du rådføre deg med lege før du bruker vitamin E i doser over kosttilskuddsgrensen på 30 mg daglig. Vitamin E i daglige doser på 30-50 mg kan forsterke den blodfortynnende effekten av warfarin.

Gode råd til deg som tar vitamin E

Vitamin E er tilsatt i flere kosttilskudd (i tran og Omega-3 produkt) som antioksidant i mengder på oftest 10 mg per døgndose.

Produkter som inneholder vitamin E

Kosttilskudd kan høyst inneholde 30 mg vitamin E i døgndosen.

Vitamin E finnes i mange multivitamin-mineral kosttilskudd. Vitamin E finnes også i et reseptpliktig preparat, Vedrop mikstur, som kan forskrives av lege.

*Reseptfritt legemiddel, les pakningsvedlegget nøye før bruk og følg doseringen.

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Nordic Nutrition Recommendation 2012, Helsebiblioteket.no, NIFAB, Tidsskrift norsk legeforening nr.12,2004

Oppdatert: Februar 2015