Bihulebetennelse

Bihulene er hulrom som finnes i pannen og i kinnene. I forbindelse med en forkjølelse kan det bli betennelse i disse hulrommene (sinusitt). Typiske symptomer er nesetetthet, følelse av trykk over øynene eller kinnene, smerter og av og til feber.

Bilde av en mann som snyter seg

Årsaker til bihulebetennelse

Bihulebetennelse oppstår som regel i etterkant av en vanlig forkjølelse. Selve bihulebetennelsen kan skyldes både virus og bakterier, og det kan være vanskelig å skille mellom disse. Hvis man opplever en forverring av symptomene etter 5-7 dager eller hvis symptomer vedvarer utover 10-14 dager og er mer uttalte, tyder dette på bakteriell bihulebetennelse. En virusbetinget bihulebetennelse vil som regel vare kortere enn 10 dager og gi lettere symptomer. Minst 95 % av alle tilfeller av bihulebetennelse forårsakes av virus, mens resten forårsakes av bakterier.

Personer som sliter med tett nese har større sjanse for å utvikle bihulebetennelse. Skjev neseskillevegg, nesepolypper og pollenallergi er tilstander som kan gi tett nese. Det er vanligere at kvinner får bihulebetennelse enn menn, og tilstanden ses hyppigst om vinteren.

Symptomer på bihulebetennelse

 • Nesetetthet
 • Snue og nesesekret
 • Ansiktssmerter og - trykk som forverres ved framoverbøyning
 • Redusert luktesans
 • Feber og slapphet
 • Tannpine

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom du har hatt en forkjølelse og symptomene blusser opp igjen, blir kraftigere eller vedvarer. Dette kan være et tegn på bihulebetennelse.
 • Hvis du har fått antibiotika og ikke blir bedre etter 3-4 dager.

Sykdomsforløp hvis man har bihulebetennelse

Ved en forkjølelse vil slimhinnen i nesen og bihulene hovne opp. Passasjen fra bihulene til nesen vil dermed bli trangere og det kan føre til at nesesekret, virus og bakterier stenges inne i bihulene og formerer seg fritt. Dette fører til at trykket øker og man kjenner smerter og ømhet i beinet rundt bihulen. Omtrent halvparten av alle bihulebetennelsene går over av seg selv i løpet av 10 dager. Ved bakteriell bihulebetennelse vil antibiotika sannsynligvis forkorte sykdomsforløpet.

Forebyggende råd mot bihulebetennelse

 • Hvis du er forkjølet eller er tett i nesen, bør du bruke slimhinneavsvellende nesespray og/eller skylle med saltvann for å unngå at nesen blir tett med risiko for bihulebetennelse.
 • Skyldes nesetettheten allergi kan du bruke legemidler mot allergi i perioder. Slik bruk må avklares med legen din.
 • Dersom du har skjev neseskillevegg, kan denne rettes på ved operasjon. Det samme kan nesepolypper, men disse kan også behandles med reseptpliktig legemiddel.

Hva kan du gjøre selv

 • Det er viktig å ta det med ro og få i seg nok væske.
 • Start med slimhinneavsvellende nesespray/-dråper som du får uten resept. Nesesprayen/dråpene kan få slimhinnene i bihulene til å trekke seg litt sammen. På den måten blir trykket redusert, og smertene mindre. Drenasjen i nesen og bihulene blir også bedre. Slimhinneavsvellende nesespray/-dråper må ikke brukes i mer enn 10 dager sammenhengende (maks 5 dager for barn). Grunnen til det er at sprayen over tid gir kronisk tett nese. Det bør gå minst to uker mellom hver behandlingsperiode.
 • Saltvann renser nesen, og ved langvarige plager kan det hjelpe med gjennomskylling av nese og bihuler med fysiologisk saltvann.
 • For mange vil det hjelpe og ligge høyt med hodet når du skal sove.
 • Reseptfrie, smertestillende tabletter kan brukes ved ubehag.

Behandling av bihulebetennelse

Mange blir spontant friske av bihulebetennelse uten behandling. Ofte er det tilstrekkelig å behandle seg selv med reseptfrie smertestillende tabletter og slimhinneavsvellende nesespray/dråper. Hvis man har uttalte plager og man mistenker bakteriell bihulebetennelse kan legen vurdere å behandle med antibiotika. Det finnes også slimhinneavsvellende tabletter og nesespray med kortison på resept.

Reseptpliktige legemidler som ofte brukes til behandling av bihulebetennelse

Antibiotika

 • Amoxicillin (inneholder amoksicillin): Kan tas uavhengig av måltid.
 • Apocillin/Weifapenin (inneholder fenoksymetylpenicillin): Som regel førstevalg. Kan tas uavhengig av måltid.
 • Doksycyklin/Doxylin/Vibranord (innholder doksycyklin): Bør tas til et lett måltid, med rikelig drikke. Melkeprodukter, jern, sink, kalktabletter og syrenøytraliserende midler må tas 1 time før eller 2-3 timer etter inntak. Vær forsiktig med soling under kuren og 2 uker etter på grunn av økt fare for solforbrenning.
 • Ery-Max/Abboticin (inneholder erytromycin): Tas helst rett før et måltid. 

Slimhinneavsvellende tabletter

 • Rinexin (inneholder fenylpropanolamin): Virker slimhinneavsvellende og hemmer sekresjon i slimhinnene. Skal svelges hele (ikke tygges, deles eller knuses).

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave .

Riktig bruk av antibiotika

 • Hvis du skal ta mer enn en tablett daglig skal du fordele dosene jevnt utover dagen. På denne måten får du en jevn og effektiv konsentrasjon i blodet.
 • Legg merke til om legemiddelet skal tas sammen med mat eller utenom måltider. Dette kan ha betydning for hvor godt medisinen virker. Spør på apoteket om hvordan legemiddelet skal tas. 
 • Ta hele kuren eller det antall dager som er avtalt med legen. Selv om du føler deg frisk etter et par dager, er det viktig at du gjennomfører kuren. Infeksjonen kan blusse opp igjen hvis du slutter for tidlig.
 • Riktig bruk av antibiotika vil bidra til å minske faren for resistente bakterier.
 • Det finnes antibiotikamikstur og -dråper til barn. Disse skal ristes før bruk. Du vil få beskjed på apoteket om de skal oppbevares i kjøleskap eller i romtemperatur og om hvor lenge de er holdbar. Smaken varierer fra produkt til produkt.

Les mer om bihulebetennelse

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Norsk Helseinformatikk (NHI), Helsebiblioteket, Helsedirektoratet,  Felleskatalogen, Den norske legeforening

Oppdatert: Desember 2016