Lungebetennelse

Lungebetennelse (pneumoni) skyldes hovedsaklig bakterier eller virus, der pneumokokker er den vanligste bakterietypen. Typiske symptomer er hoste, feber, moderat pustebesvær, nedsatt almenntilstand og smerter i brystet. Barn og eldre kan ha andre symptomer enn voksne.

Bilde av lunger

Årsak til lungebetennelse

Lungevevet, som transporterer oksygen fra luften og inn i blodet, er betent ved en lungebetennelse, og det kan bli tyngre å puste. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. En lungebetennelse kommer ofte etter en øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse). 

Forekomst av lungebetennelse

Lungebetennelse er en vanlig sykdom, og rammer særlig barn og eldre. Enkelte er mer utsatt for å utvikle lungebetennelse, som røykere og personer med redusert immunforsvar og nedsatt allmenntilstand. Svekket hosterefleks på grunn av høyt alkoholforbruk, hjertesykdom, hjerneslag eller høy alder er også en risikofaktor.

Symptomer på lungebetennelse

Symptomene kan variere alt etter type lungebetennelse og alvorlighetsgrad. Ofte oppstår lungebetennelse etter en forutgående øvre luftveisinfeksjon. Typiske symptomer er hoste, feber, moderat tung pust, nedsatt allmenntilstand og smerter i brystkassen. Smertene forverrer seg ofte i spesielle stillinger eller når man hoster eller puster dypt. Det kan høres knatrelyder over lungene og barn kan få raskere puls enn vanlig. Ved bakteriell lungebetennelse kan slimet som hostes opp være gulgrønt eller rustbrunt.

Hos eldre kan lungebetennelsen komme mer snikende, og symptomer som hoste og feber kan mangle. Redusert allmenntilstand eller forvirring kan være de eneste tegnene på lungebetennelse.

Når bør du kontakte lege

 • Hvis du har tegn til luftveisinfeksjon og allmenntilstanden er dårlig
 • Hvis du har høy feber over mange dager
 • Hvis oppspyttet ditt er farget
 • Hvis du får stikkende smerter i brystet.

Sykdomsforløp ved lungebetennelse

Vanligvis vil sykdommen gå over i løpet av 1-3 uker.

Forebyggende råd mot lungebetennelse

De som er ekstra utsatt for å få lungebetennelse kan få tilbud om influensa- og pneumokokkvaksine.

Hva kan du gjøre selv

 • Det er viktig å sørge for ro og hvile
 • Hold deg unna røyk
 • Drikk rikelig for å erstatte væsketap av feberen. Mye væske kan også bidra til å gjøre slimet mer tyntflytende og lettere å hoste opp.
 • Hostedempende kan prøves om kvelden/natta ved svært plagsom tørrhoste. Resten av dagen bør hostestillende unngås da det er viktig at slimet kommer opp.
 • Febernedsettende og smertestillende brukes ved høy feber eller smerter.

Behandling av lungebetennelse

I de fleste tilfeller kan en lungebetennelse behandles hjemme, men i alvorlige tilfeller kan sykehusinnleggelse bli aktuelt.

Ved lungebetennelse som skyldes bakterier brukes antibiotika, vanligvis i 7-10 dager. Hva slags antibiotikum som velges er avhengig av hvilken type bakterier som mistenkes å være årsaken til lungebetennelsen. Dersom du har fått antibiotika og ikke føler deg bedre etter 2-3 dager, bør du ta kontakt med legen igjen.

Ved pustevansker kan noen typer astmamedisin brukes. Slik medisin er reseptpliktig. 

Eksempel på antibiotika som brukes ved lungebetennelse

 • Amoxicillin/Imacillin (inneholder amoxicillin): Kan tas uavhengig av måltid.
 • Apocillin/Weifapenin (inneholder fenoksymetylpenicillin): Førstevalg. Kan tas uavhengig av måltid. 
 • Doksycyklin/Doxylin/Vibranord (inneholder doksycyklin): Bør tas til et lett måltid, med rikelig drikke. Pga. fare for nedsatt effekt er det viktig at produkter som inneholder jern, sink og kalk (eks. melk), samt syrenøytraliserende midler, tas 1 time før eller 2-3 timer etter tablettinntak. Vær forsiktig med soling under kuren og to uker etter på grunn av økt fare for solforbrenning.
 • Ery-Max/Abboticin (inneholder erytromycin): Tas helst rett før et måltid.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave.

Riktig bruk av antibiotika

 • Fordel dosene jevnt utover dagen. På denne måten får du en jevn og effektiv konsentrasjon i blodet.
 • Legg merke til om legemiddelet skal tas sammen med mat eller utenom måltider. Dette kan ha betydning for hvor godt medisinen virker. Spør på apoteket dersom du er i tvil. 
 • Ta hele kuren, det antall dager som er avtalt med legen. Selv om du føler deg frisk etter et par dager, er det viktig at du tar hele kuren du har fått. Infeksjonen kan blusse opp igjen hvis du slutter for tidlig.
 • Riktig bruk av antibiotika vil bidra til å minske faren for at bakteriene blir resistente.

Les mer

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Legemiddelhåndboken, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, Helsedirektoratet, Helsenett.

Oppdatert: Januar 2016