Irritabel tarm syndrom

Irritabel tarm syndrom (IBS) er ikke en sykdom, men en fellesbetegnelse for plager fra fordøyelseskanalen. Lidelsen er plagsom, men ikke farlig. Har man slike symptomer over tid, er det viktig å få en grundig undersøkelse for å utelukke alvorlig sykdom.

Årsaker til irritabel tarm syndrom (IBS)

Til tross for at lidelsen er en av de vanligste fordøyelsesplagene i Norge, kjenner man ikke fullt ut hva som er årsaken til irritabel tarm syndrom. Noen faktorer øker risikoen for å utvikle IBS, og de viktigste av disse er:

 • Unormal aktivitet i tarmmusklene og nervene
 • Økt følsomhet i tarmen
 • Psykiske faktorer
 • Infeksjoner i fordøyelsessystemet
 • Kosthold, matintoleranse og matallergi

Forekomst av irritabel tarm syndrom (IBS)

Man anslår at ca. 8 % av befolkningen i Norge lider periodevis av irritabel tarm syndrom. Mange har likevel ikke så uttalte plager at de kontakter lege. Tilstanden kan ramme både barn, ungdom og voksne, og det er flere kvinner enn menn som rammes.

Symptomer på irritabel tarm syndrom (IBS)

Dette er en såkalt funksjonell lidelse, det vil si at man ikke finner noen fysisk årsak til symptomene. Symptomene er som regel:

 • Magesmerter og ubehag som forsvinner etter avføring eller luftavgang
 • Uttalte luftplager med rumling og oppblåsthet
 • Plutselig avføringstrang
 • Forstoppelse eller diarè, ofte vekslende mellom disse
 • Slim i avføringen

Når bør du kontakte lege?

 • Ved plutselig endring av avføringsvaner
 • Ved vekttap
 • Ved blod i avføringen
 • Ved symptomer om natten
 • Ved nedsatt allmenntilstand og feber
 • Dersom du har symptomer på irritabel tarm over tid og ikke har fått en grundig undersøkelse hos lege

Sykdomsforløp ved irritabel tarm syndrom (IBS)

Irritabel tarm er vanligvis en livslang lidelse. Når man har fått diagnosen irritabel tarm må man lære seg å leve med det, og gjøre det man kan for å redusere plagene. Dette kan innebære livsstilsendringer og bruk av  mageregulerende midler. Kunnskap om irritabel tarm er også viktig, da bekymringer for alvorlig sykdom kan forverre plagene.

Hva kan du gjøre selv?

 • Forsøk å ha et regelmessig liv med sunn mat til faste tider.
 • Små, hyppige måltider er bedre enn få, store måltider.
 • Få tilstrekkelig med søvn.
 • Prøv å fjerne årsaker til stress og spenning. Mange har god effekt av å lære for eksempel avspenningsteknikker, meditasjon og hypnose.
 • Prøv å ha regelmessige avføringsvaner.
 • Unngå mat som du merker at du får plager av. Det kan være lurt å føre en dagbok over hva du får i deg slik at du lettere kan se sammenheng med eventuelle symptomer.
 • Unngå for mye kunstige søtstoffer.
 • Det kan være en fordel for noen å øke fiberinnholdet i kosten. For andre kan mer fiber gi økte luftplager og magesmerter, og disse bør heller redusere fiberinnholdet i kosten. Hver enkelt må prøve seg fram for å finne ut hva som passer for seg.

Behandling av irritabel tarm syndrom

Det finnes ingen legemidler som kurerer irritabel tarm. Løselig kostfiber og peppermynteolje har vist lovende resultater i behandlingen av irritabel tarm og kan forsøkes. Ubehagelige symptomer som luftplager, forstoppelse, diaré og fordøyelsesproblemer kan bedres ved hjelp av mageregulerende midler. Plages man med forstoppelse bør man unngå avførende midler som brukes mot akutt forstoppelse, men heller velge tarmregulerende fiber.

Aktuelle midler som kan brukes ved irritabel tarm syndrom

Mot diaré

Opioidlignende legemiddel som blant annet virker ved å dempe peristaltikken (rytmiske muskelsammentrekninger) som er nødvendig for å drive mat gjennom tarmsystemet. Gir normalt rask effekt. Imodium Comp har i tillegg effekt mot luftplager. Langvarig bruk bør kun foregå etter avtale med lege.

Mot luftplager

Legemidler som virker ved å påvirke skumdannelse og gassbobler i mage og tarm slik at de sprekker lettere. Gir effekt gjerne etter noen dager. Kan brukes av gravide og ammende. 

Tarmregulerende fiber

Fiber brukes hovedsaklig ved forstoppelse, men også ved noen former for diaré. Virker romoppfyllende og binder vann, og øker dermed tarminnholdets volum så tarmfunksjonen normaliseres. Det er veldig viktig at man drikker rikelig med væske hvis man skal bruke fibertilskudd. Virker etter noen dager. Kan brukes av gravide og ammende.

Mot urolig mage

Melkesyrebakterier (probiotika) har vist varierende resultater i ulike studier. Dersom du ønsker å forsøke dette bør du være obs på at det tar noen dager før man eventuelt merker en effekt. Probiotika bør ikke brukes av kritisk syke pasienter.  Egnet til egenbehandling av voksne og barn over 6 år. Kan brukes av gravide og ammende, men bør kun brukes av gravide etter avtale med lege.

*Disse produktene er reseptfrie legemidler. Les alltid pakningsvedlegget for å være sikker på at du kan bruke produktet.

Reseptpliktig behandling

Det fins et reseptpliktig legemiddel, Constella, som brukes for å behandle symptomer på moderat til alvorlig IBS (med forstoppelse) hos voksne over 18 år. Det virker lokalt i tarmen og bidrar til at du føler mindre smerte og mindre oppblåsthet, samat at normal tarmfunksjon gjenopprettes. 

Les mer

 • Kostfiber (Matvareguiden.no)
 • LMF (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, pasientorganisasjon)

Kilder: Familielegen – Forstå irritabel tarm, Tidsskrift for den Norske Legeforeningen nr., Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Norsk Helseinformatikk (NHI), Felleskatalogen, Helsedirektoratet.

Oppdatert: Desember 2016