Bli en 1’er som farmasøyt!

Er du nyutdannet, ser du kanskje etter en sikker arbeidsplass hos en arbeidsgiver som legger vekt på faglig og personlig utvikling. Som mer erfaren, står kanskje spesialisering eller lederutvikling øverst på ønskelisten.

Illustrasjon: Bli en 1'er

Hvem kan jobbe som farmasøyt hos Apotek 1?

For å jobbe som farmasøyt hos oss må du være utdannet reseptar- eller provisorfarmasøyt. Du må også ha autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK). Farmasistudiet kan du lese mer om på www.farmasifag.no.

Hvilke muligheter har jeg som farmasøyt i Apotek 1?

Å jobbe i Norges største apotekkjede gir deg mange fordeler. Det er for eksempel gode muligheter for å finne akkurat den jobben du vil ha – der du vil ha den – siden Apotek 1 er godt representert over hele landet.

Mangfold og bredde er andre viktige stikkord. Er du interessert, er det en rekke apotek hvor du vil kunne fordype deg innen spennende kompetanseområder som; veterinærmedisin, skipsmedisin, legemiddelgjennomganger, LAR (legemiddelassistert rehabilitering), HIV/AIDS, multidose, tilsyn, undervisning, leveranser til institusjoner – for å nevne noen.

Karrieremulighetene er mange, og selvfølgelig vil du kunne bytte jobb innen kjeden hvis du ønsker nye utfordringer og nye arbeidsoppgaver.  Du kan delta i lederutviklingsprogrammet vårt hvis du ønsker en lederrolle, eller du kan søke deg over til kjedekontoret.
Vi er opptatt av at du skal kunne realisere planene du har for din egen karriere, her hos oss, sammen med oss.

Hvilke krav stilles til farmasøyten?

Det vil bli stilt krav til deg fra en rekke hold – fra kunder, myndigheter, arbeidsgiver, leder, fagmiljøet, kollegaer. I tillegg er det viktig å huske at du i kraft av din stilling som farmasøyt, er en viktig rollemodell i apoteket.  Da er det godt å vite at du er en del av en velfungerende kjede, og at faglig oppdatering og kompetanseutvikling er høyt prioritert hos oss.

Illustrasjon som viser kravene som stilles til en Farmasøyt

Apotek 1 Kjedeskolen er samlebetegnelsen på en rekke interne aktiviteter for faglig og personlig utvikling. Gjennom Kjedeskolen vil du finne verktøyene du trenger for å holde deg oppdatert, få farmasifaglig påfyll og legge planer for egen kompetanseutvikling. Les mer om Apotek 1 sin kjedeskole.