Bli en 1'er som leder

En leder i Apotek 1 er trygg og tydelig, og skaper resultater gjennom kunnskap i praksis. Lederutviklingsprogrammet vårt sørger for at du har et kompetansehevende tilbud også som erfaren leder.

Illustrasjon: Bli en 1'er

Som leder i Apotek 1 brenner du for å skape resultater gjennom andre. Du forstår rollen din som leder godt, og bruker ditt engasjement til å skape gode team rundt deg. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og gjennom god kommunikasjons- og servicekultur, påser du at kunnskapen kommer kunder, kollegaer og selskapet til gode på best mulig måte.

Lederutviklingsprogrammet vårt sørger for at du får mulighet til å utvikle deg som leder enten du er ny i lederrollen, eller har mer erfaring.
Det er nok av spennende og utfordrende oppgaver å ta tak i som leder i et Apotek 1. Du får totalansvar for apotekdriften og det betyr; Farmasifaglig ansvar, budsjettansvar samt ansvar for ledelse og utvikling av personalet. Vi er opptatt av samspill og medvirkning, og vet at hver enkelt leder er avgjørende, også for vår fremtidige suksess.  Som en del av Norges ledende apotekkjede er du med på vinnerlaget og bidrar til at vi kan forsvare vår markedsposisjon sammen med alle våre dyktige medarbeidere, også i fremtiden. Bli en 1´er du også!

Apoteker – en viktig samfunnsrolle

Allerede fra Nicolaus de Freundt mottok den første apotekbevillingen i Norge i 1595 (Svaneapoteket i Bergen), har apotekeren hatt en viktig og prestisjefylt rolle i samfunnet.  Fra tidlig på 1600-tallet og helt frem til 2001 var det kun privatpersoner (farmasøyter med bevilling/konsesjon) som kunne etablere og drive apotek i Norge. Apotekloven som ble iverksatt 1. mars 2001, åpnet for fri etablering og kjededrift.

Illustrasjon av gammelt apotekI takt med den generelle samfunnsutviklingen har også apotekerens rolle forandret seg.
I dag er andelen kvinnelige ledere betydelig, og som leder i et apotek er du en viktig del av kommunehelsetjenesten. Vi ser at apotekene kommer til å spille en stadig større rolle i helsefremmende- og sykdomsforebyggende arbeid.

Hvem kan bli apoteker/bestyrer?

Bilde fra moderne apotekFor å bli apoteker må du være utdannet provisorfarmasøyt. I tillegg kreves 2 års praksis og konsesjon fra Statens legemiddelverk (SLV). Bestyrer er en stedfortreder for apoteker. Bestyreren trer gjerne inn hvis apotekeren for eksempel har permisjon eller blir sykmeldt over lenger tid. En bestyrer kan også drive et filialapotek, men det vil da være apotekeren ved hovedapoteket som har det overordnede ansvaret.

Farmasøytutdannelsen kan du lese mer om på www.farmasifag.no
Konsesjon fra SLV kan du lese om her på nettsidene til legemiddelverket
 

På lag med Apotek 1

Vi legger til rette for at både ledertalenter og erfarne ledere får mulighet til videreutvikling.
Du vil til enhver tid ha et profesjonelt og velfungerende støtteapparat rundt deg – i form av en regionleder og gjennom kjedekontoret vårt som ligger på Skårer i Lørenskog kommune.

I Apotek 1 sørger vi for at lederne våre får faglig påfyll og vi sørger for verktøyene de trenger for å kunne videreutvikle seg i lederrollen. Gjennom lederutviklingsprogrammet vårt har vi tilbud til både nye og erfarne ledere – til sammen fire ulike program bidrar til å skape trygge og selvstendige ledere.

Apotek 1 er godt representert over hele landet, og det å jobbe i Norges største apotekkjede gir mange fordeler:

  • Du kan finne en utfordrende lederstilling i din region.
  • Er det et kompetanseområde du brenner for? En rekke av våre apotek har spesialisert seg innen spennende kompetanseområder som; veterinærmedisin, skipsmedisin, legemiddelgjennomganger, bakreseptur, LAR (legemiddelassistert rehabilitering), HIV/AIDS, multidose, tilsyn, undervisning, leveranser til institusjoner – for å nevne noen.
  • Vil du bygge opp ditt eget apotek? Vi åpner stadig nye apotek, og ser da etter dyktige ledere med visjoner for egen arbeidsplass.

Karrieremulighetene er mange, og du vil også kunne bytte jobb innen kjeden hvis du ønsker nye utfordringer.

Hvordan bli apoteker/bestyrer i Apotek 1?

Klikk på kartet på høyre side – da får du opp en oversikt over alle våre ledige stillinger.
Selve rekrutteringsprosessen kan du lese mer om her.