Kjedeskolen

Vi har en rekke tilbud til våre medarbeidere som skal bidra til at alle kan realisere planer for egen utvikling og karriere. Vi jobber innenfor et fagfelt hvor det er absolutt nødvendig å holde seg oppdatert – det gjelder apotekteknikerne, farmasøytene og apotekerne/lederne våre.

Vi ønsker å være best på kunnskap i vår bransje. Vi ønsker å yte en omsorgsfull service overfor våre kunder og vi ønsker at alle som jobber her skal bidra til at kundene våre for tillitt til oss. For å få til dette og opprettholde et høyt faglig nivå i apotekene, bruker vi betydelige ressurser på kompetanseutvikling, opplæring og personlig utvikling. Aktivitetene vi gjennomfører danner det vi kaller Apotek 1 Kjedeskolen.
 

Les mer om lederutviklingLes mer om salgsutviklingLes mer om min kompetanseplanLes mer om faglig utviklingLes mer om lokale initiativLes mer om våre kjededager

Lederutvikling

Lederutviklingsprogrammet vårt er delt inn i fire deler - Leder aspirant - Ledertalent - Leder og Leder påbygging. Alle fire faser har forankring i vår lederfilosofi og har som mål å skape trygge og tydelige ledere med inngående forståelse for forretningsdrift.
Selv som erfaren leder vil du finne at du har muligheter for videreutvikling.  Her ser du en oversikt over nøkkelområdene som dekkes i den enkelte modul.

Lederaspirant

 • Selvinnsikt
 • Ekskursjon til hovedkontoret
 • Salgskompetanse og resultatfokus
 • Trening i mellomperioden

Ledertalent

 • Relasjoner og lederskap
 • Grundig opplæring i kjedekonseptet
 • Apotekdrift og administrasjon
 • Økonomi, rekruttering og personalledelse
 • Nettkurs (utviklet på BI) og trening i mellomperioden

Leder

 • Egenutvikling i lederrollen
 • Selskapets lederfilosofi
 • Prestasjonsledelse
 • Tydelig kommunikasjon
 • Trening i mellomperioden

Leder påbygging

 • Relevante fagmoduler
 • Deltaker velger moduler i samråd med regionleder
 • Trening i mellomperioden

Salgsutvikling

Ja, vi skal ha et høyt farmasifaglig nivå på alt vi gjør, men vi må aldri glemme at vi er avhengig av å nå salgsmålene våre. Det betyr at vi må legge til rette for at medarbeiderne våre får den opplæringen og oppfølgingen som trengs for å forstå mekanismene som settes i sving i en salgssituasjon.

Salgsteam og salgsteamledersamlinger

Alle apotekene våre skal ha et salgsteam og en salgsteamleder. Salgsteamet har ansvar for kampanjer knyttet til selvvalgsvarer. Videre er det salgsteamets oppgave å motivere øvrig personale til aktiv behovskartlegging og rådgivning overfor våre kunder. Teamet sørger også for å utvikle ressurspersoner og formidle ekstra opplæring innen kundebehandling og salgsteknikk.

Sentrale samlinger
Normalt 2 ganger i året over 2 dager

 • Salgstrening
 • Coaching
 • Motivasjon
 • Intensiv produkt- og kampanjeopplæring

Regionale samlinger
Samlinger for alle ansatte i apotek. Her gis salgsopplæring basert på samme metoder som for salgsteamledere. Samlingene har som mål at flest mulig i apotekene skal få salgsopplæring.

Dialogtrening
Vi ønsker å være best på kundebehandling og service. Våre kunder skal sitte igjen med et inntrykk av at vi er en faghandel med høy kompetanse. Derfor holder vi egne kurs i kommunikasjon og kundedialog. Kursene integreres også som en viktig del i ulike faglige kurs.

E-læring
Vi har en rekke e-læringskurs innen forskjellige emner som har med salg, salgsteknikk og kommunikasjon å gjøre.

Min kompetanseplan

Alle faste medarbeidere med en viss stillingsstørrelse får sin egen kompetanseprofil og kompetanseplan. Profilen din oppdaterer du selv, og dette gir oss et viktig verktøy i forhold til planlegging av opplæringstiltak og det gir oss en god oversikt over hva det enkelte apotek har eller ikke har kompetanse på.

Fagutvikling

Å bygge karriere handler i stor grad om å bygge kompetanse, om faglig utvikling og ikke minst faglig utfordring. Vi er stolte av å ha klart å skape en bedriftskultur som setter kunnskap og det å dele kunnskap svært høyt. Og vi mener trygt vi kan si at vi har utviklet gode verktøy slik at du kan holde deg oppdatert og tilegne deg ny kunnskap.

Dypdykk

Dypdykk er et kurs skreddersydd for våre farmasøyter. Kurset er ment som intensivt faglig påfyll innen ulike fagområder og går over en dag. Dypdykk vurderes av våre farmasøyter som et svært godt supplement til andre opplæringstiltak – noe det faktisk er mulig å gjennomføre i en travel hverdag.

 • 4 ganger i året
 • Maks 25 deltakere
 • Foredrag av ledende fagperson med gode kunnskaper innen farmakologi
 • Generell oppdatering innen et spesielt fagområde, nye behandlingsstrategier, virkningsmekanismer/legemidler, riktig legemiddelbruk
 • Diskusjon, samtale og refleksjon

Fagfokus

Hvert år vi definerer vi et faglig fokusområde. Tema veksler fra år til år og alle medarbeidere får opplæring i det aktuelle fagområdet. Vi utarbeider materiell og hjelpemidler for å dele vår kunnskap med kundene. Fagfokus består av:

 • Farmasifaglig kurs
 • Produktopplæring
 • Trening i kundedialog
 • Brosjyremateriell

E-læring

Alle ansatte får mulighet til å ta e-læringskurs. Kursene på ca 15 minutter slik at det skal være mulig å gjennomføre et kurs i løpet av en travel arbeidsdag. Lengre og mer omfattende kurs deles opp i kortere moduler. Du kan også ta kursene hjemmefra. Du kan velge mellom en rekke kurs, blant andre:

 • Farmasifaglige kurs
 • Produktkurs
 • Salgskurs
 • Kommunikasjonskurs

Fagnytt

Publiseres hver 14. dag på intranettet og gir løpende faglig oppdatering

 • Tema – ett nytt tema for hver utgivelse. Som regel dagsaktuelle saker
 • Småstoff – de viktigste nyhetene som har relevans for hverdagen i apoteket
 • Lenker til andre viktige saker på intranettet

Lokale initiativ

Er det et kurs du gjerne skulle ha deltatt på, eller ønsker dere å arrangere et kurs i apoteket der du jobber? I Apotek 1 har vi opprettet en kurspott, og gjennom denne gir vi betydelig støtte til lokale og regionale kompetansehevende tiltak. Tildeling fungerer på den måten at man søker om midler til enten å arrangere kurs, eller til å dekke en kursavgift. Kursene det søkes om støtte til skal inngå i den enkeltes kompetanseplan og må i tillegg være i tråd med apotekets behov.

To ganger i året utlyses kurspotten, og tildeling av midler gjøres på hovedkontoret. I løpet av tre uker etter at søknadsfristen har utløpt, vil du få svar på om du har fått innvilget søknaden. Etter at du har vært på kurs, ønsker vi din evaluering – uansett om det har vært et internt eller et eksternt kurs. Din evaluering vil bidra til at vi bruker våre ressurser der det er mest formålstjenlig.

Kjededager

Kjededagene arrangeres to ganger i året, og går over to dager. Her får du faglig påfyll, du bygger nettverk, utveksler ideer og erfaringer med kollegaer. Programmet er svært variert og er lagt dels til plenumssesjoner og dels til parallelle sesjoner. Her kan farmasøyter, apotekere, apotekteknikere og medarbeidere fra hovedkontoret finne sesjoner av interesse.

Parallelle sesjoner varer fra en og en halv til to timer. I løpet av de to kjededagene, har du anledning til å velge tre parallellsesjoner. Foredragsholderne er ressurspersoner innen sitt tema, og disse faglige sesjonene får svært gode evalueringer fra deltakerne.
Alle deltakere får et kompendium som inneholder et sammendrag av samtlige parallellsesjoner slik at du har mulighet til få med deg det viktigste fra sesjoner du ikke rakk å delta på.