Kompetanseutvikling i Apotek 1

Vi i Apotek 1 ønsker å være best på kunnskap i vår bransje.

Illustrasjonsbilde: Kompetanseutvikling i Apotek 1

Vi ønsker å yte omsorgsfull service og våre kunder skal føle at de får dekket sine behov på en trygg måte. Dette får vi til hvis kundene blir møtt av dyktige medarbeidere. Vi jobber derfor aktivt med at våre ansatte skal ha de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som trengs for å opprettholde et høyt faglig nivå. Vi bruker derfor betydelige ressurser for å sikre at våre medarbeidere har den kompetansen som kundene til enhver tid etterspør.

Vi har en rekke kompetansehevende tiltak til alle våre medarbeidere, både; apotekteknikere, farmasøyter, apotekere/ledere, lager- og multidosemedarbeidere og medarbeidere ved servicekontoret.

Lederutvikling

Vi tilbyr også et utviklingsprogram for ledere. Programmet er delt inn i fire deler - Leder aspirant - Ledertalent - Leder og Lederpåbygging. Alle fire faser har forankring i vår lederfilosofi og har som mål å skape trygge og tydelige ledere med inngående forståelse for forretningsdrift.