Kompetanseutvikling

Solid kompetanse på alle nivåer og i alle ledd – det er det vi tilstreber. Da sier det seg selv at vi tilrettelegger for personlig og faglig utvikling.

Illustrasjonsbilde: Kompetanseutvikling

De forskjellige avdelingene på servicekontoret jobber innenfor en rekke ulike kompetanseområder. Behovet for kurs og oppdatering vil variere avhengig av fagfelt og din egen bakgrunn. Alle fast ansatte medarbeidere hos oss har regelmessige utviklingssamtaler med sin nærmeste leder. Disse samtalene gir god anledning til å utføre kompetansekartlegging og utarbeide en individuell kompetanseutviklingsplan. Dette gjelder både personlig og faglig utvikling.