Kompetanseutvikling for farmasøyter

Våre kunder skal føle at de får dekket sine behov på en trygg måte. Dette får vi bare til hvis de blir møtt av dyktige medarbeidere som de får tillit til. Derfor er kompetanseutvikling en av grunnpilarene våre.

Illustrasjonsbilde: Kompetanseutvikling

Apotek 1 er en solid bedrift i god vekst. Vi bruker betydelige ressurser for å sikre at våre medarbeidere har den kompetansen som kundene til enhver tid etterspør. Kompetanse er ikke statisk, like lite som kundenes behov er det.

Derfor er vi lydhøre, derfor blir du hørt, derfor kan du være med og forme kjedens videre utvikling. Du vil bli en viktig brikke i å bidra til at vi fortsatt blir Norges ledende apotekkjede også i fremtiden.

For å opprettholde et høyt faglig nivå i våre apotek, gjennomfører vi jevnlig interne aktiviteter for faglig og personlig utvikling. Disse aktivitetene utgjør kjedeskolen til Apotek 1:

 • Kjededager
  To ganger årlig. Faglig påfyll og sosialt arbeidsmiljø
 • Min kompetanseplan
  Systematisk kompetansekartlegging og individuelle utviklingsplaner for alle faste medarbeidere
 • Fagutvikling
  En rekke kompetanseutviklende tiltak. Varierende faglig og tidsmessig omfang. Inkluderer: e-læring, dypdykk for farmasøyter, fagnytt og årlig fagfokus
 • Salgsutvikling
  Salgstrening med fokus på god kundebehandling, behovskartlegging og faglig rådgivning
 • Lokale initiativ
  Økonomisk støtte til gjennomføring av regionale eller lokale opplæringstiltak. Deles ut to ganger i året
 • Lederutvikling
  Fire programmer som er med på å skape trygge og selvstendige ledere med en helhetlig forståelse for apotekdrift