Kompetanseutvikling for ledere

Lederutviklingsprogrammet vårt er delt inn i fire deler - Leder aspirant - Leder talent - Leder og Leder påbygging. Alle fire faser har forankring i vår lederfilosofi og har som mål å skape gode ledere

Illustrasjonsbilde: Kompetanseutvikling

Hva med øvrige medarbeidere?

Våre kunder skal føle at de får dekket sine behov på en trygg måte. Dette får vi bare til hvis de blir møtt av dyktige medarbeidere som de får tillit til. Derfor er kompetanseutvikling en av grunnpilarene våre. Apotek 1 er en solid bedrift i god vekst. Vi bruker betydelige ressurser for å sikre at våre medarbeidere har den kompetansen som kundene til enhver tid etterspør.

For å opprettholde et høyt faglig nivå i våre apotek, gjennomfører vi jevnlig interne aktiviteter for faglig og personlig utvikling. Disse aktivitetene utgjør kjedeskolen til Apotek 1:

 • Kjededager
  To ganger årlig. Faglig påfyll og sosialt arbeidsmiljø
 • Min kompetanseplan
  Systematisk kompetansekartlegging og individuelle utviklingsplaner for alle faste medarbeidere
 • Fagutvikling
  En rekke kompetanseutviklende tiltak. Varierende faglig og tidsmessig omfang. Inkluderer: e-læring, dypdykk for farmasøyter, fagnytt og årlig fagfokus
 • Salgsutvikling
  Salgstrening med fokus på god kundebehandling, behovskartlegging og faglig rådgivning
 • Lokale initiativ
  Økonomisk støtte til gjennomføring av regionale eller lokale opplæringstiltak. Deles ut to ganger i året
 • Lederutvikling
  Fire programmer som er med på å skape trygge og selvstendige ledere med en helhetlig forståelse for apotekdrift.