Kompetanseutvikling

Vi jobber innenfor et fagfelt hvor utviklingen går raskt og hvor det er krevende å holde seg oppdatert.  I Apotek 1 har vi en kultur som setter kompetanse og det å dele kunnskap i høysetet.

Illustrasjonsbilde: Kompetanseutvikling for studenter

Slagordet vårt, ”Vår kunnskap – din trygghet”, er et slagord som forplikter.
Det betyr at vi bruker betydelige ressurser på å sørge for at våre medarbeidere får mulighet til å holde seg oppdaterte, og at hver enkelt har en plan for egen kompetanseutvikling.
For å opprettholde et høyt faglig nivå i våre apotek, gjennomfører vi jevnlig interne aktiviteter for faglig og personlig utvikling. Disse aktivitetene utgjør kjedeskolen til Apotek 1:

 • Kjededager
  To ganger årlig. Faglig påfyll og sosialt arbeidsmiljø
 • Min kompetanseplan
  Systematisk kompetansekartlegging og individuelle utviklingsplaner for alle faste medarbeidere.
 • Fagutvikling
  En rekke kompetanseutviklende tiltak. Varierende faglig og tidsmessig omfang. Inkluderer: e-læring, dypdykk for farmasøyter, fagnytt og årlig fagfokus.
 • Salgsutvikling
  Salgstrening med fokus på god kundebehandling, behovskartlegging og faglig rådgivning.
 • Lokale initiativ
  Økonomisk støtte til gjennomføring av regionale eller lokale opplæringstiltak. Deles ut to ganger i året.
 • Lederutvikling
  Fire programmer som er med på å skape trygge og tydelige ledere med en helhetlig forståelse for apotekdrift

Deler av programmet er åpent også for deg som er student. Vil du ha mer informasjon om hva vi kan tilby deg, så snakk med din veileder.