Møt våre medarbeidere

Hvordan var møtet med Apotek 1 som arbeidsgiver? Hvordan er utviklingsmulighetene? Hvordan arter hverdagen ute i apotekene seg? Les hva noen av våre medarbeidere sier.

 • Farmasøyt

  Møt vår farmasøyt

  Les hva en av våre farmasøyter sier om hverdagen i et av våre apotek, om kjeden, om det faglige miljøet og om hvilke muligheter hun har fått til å utvikle egen karriere.

 • Apotektekniker

  Møt vår apotektekniker

  Hvordan arter dagen seg som apotektekniker i Apotek 1? Les hva en av teknikerne våre sier om møtet med Apotek 1 og hvordan hun har utviklet seg i jobben sin.

 • Apoteker/bestyrer

  Møt vår apoteker

  Hvordan er det å være leder i Apotek 1? Les hva en av apotekerne våre mener om lederrollen, utviklingsmulighetene og støtteapparatet.

 • Medarbeidere på servicekontoret

  Møt to fra servicekontoret

  En farmasøyt og en økonom, den ene leder for Multidose, den andre innkjøpssjef. Les om deres møte med bedriftskulturen i Apotek 1 og hvordan deres karrierer har utviklet seg.