Møt to fra servicekontoret

En farmasøyt og en økonom, den ene leder for Multidose, den andre innkjøpssjef. Les om deres møte med bedriftskulturen i Apotek 1 og hvordan deres karrierer har utviklet seg.

Simen Swanstrøm Helly-Hansen, Innkjøpssjef Rx

Navn: Simen Swanstrøm Helly-Hansen
Alder: 31 år
Liker: Jentene mine (tvillinger + kone), ski/sykkel, reise
Misliker: En vinter uten snø …
Spiser gjerne: Grillmat om sommeren

Jeg er utdannet Bachelor of Business fra New Zealand og Master of Business fra Frankrike. Jeg jobbet som produktsjef hos Renault/Nissan i London før jeg flyttet hjem til Norge og begynte hos Apotek 1. Jeg har jobbet mye med kjededrift og leverandørforhandlinger, men var ny i legemiddel/apotekbransjen da jeg ble ansatt som kategorisjef for det området vi kaller ”Reseptpliktige legemidler original” i mars 2007.

Jeg ble veldig godt mottatt i Apotek 1, og opplevde et dynamisk miljø med veldig mange flinke og motiverte kollegaer. Jeg jobber i Kategori- og Markedsavdelingen, og jobber da med alt fra leverandørforhandlinger og kundeprosjekter. Jeg fikk god opplæring innen de legemiddel- og apotekrelaterte områdene jeg trengte for å gjøre jobben min og god støtte fra kollegaer, både farmasøyter og økonomer. Apotek 1 har gode interne prosesser og jobber hele tiden med fokus på kunden og forbedring av prosessene. Dermed blir det veldig klart for meg som økonom, hvilke områder man skal fokusere på og innen hvilke områder man kan bidra.

I dag jobber jeg som innkjøpssjef for reseptpliktige legemidler, og er ansvarlig for alt innkjøp og salg av legemidler til alle våre apotek. Hovedfokus er å sørge for at vi i Apotek 1 alltid er leveringsdyktige i forhold til alle legemidler; uavhengig av kategori. Dette innbærer forhandlinger med leverandører når det gjelder pris og volum, samt oppfølging av distribusjon og servicegrad mot apotek og kunder. Vi er et dynamisk og effektivt team på 10 stykker. Teamet består av innkjøpere, kategorisjefer og ulike administrative stillinger. Kompetansen er bred innen farmasi, logistikk, innkjøp, økonomi og kjededrift. Jobben min har utviklet seg hele tiden og har blitt stadig mer utfordrende og helhetlig. Vi jobber tett sammen i teamet, og har som mål å levere den beste servicen til alle våre kunder i apotek og å samarbeide godt med våre meget profesjonelle legemiddelleverandører.

Jeg føler meg heldig som stadig har fått nye muligheter til å utvikle meg, både faglig og personlig. Apotek 1 er eid av Phoenix-gruppen som er en av Europas største apotekeiere og legemiddelgrossister, og jeg har vært så heldig å få delta i et omfattende europeisk lederprogram ved Mannheim Business School og Malik Management Zentrum i Sveits i to og et halvt år. Her var jeg sammen med kollegaer fra andre områder i hele Europa, og vi lærte utrolig mye både om generell ledelse og om relevante problemstillinger og arbeidsmetoder i forhold til apotekdrift og grossistvirksomhet. Denne faglige utdannelsen kombinert med økt resultat- og budsjettansvar har gitt meg en solid og helhetlig plattform å bygge videre på.

Jeg ser positivt på fremtiden hos Apotek 1 og som en del av Phoenix-gruppen. Grunnen til det er at jeg ser at med min bredde som økonom og med erfaringen fra ulike områder i en solid og profesjonell bedrift, finnes det mange utfordringer jeg kan bryne meg på. Det er også veldig viktig for meg å jobbe med så motiverte og flinke kollegaer i en bransje som faktisk gjør en forskjell i mange menneskers liv – gjennom å levere livsviktige medisiner med høy grad av faglig service i våre apotek.
Generelt sett er apotek- og legemiddelbransjen i stadig utvikling, og det er til enhver tid mengder av nye og spennende områder å involvere seg i.
Jeg håper at jeg, basert på min innsats og resultatoppnåelse, vil fortsette å få mer ansvar og større innsikt i vår bedrift og dermed klatre videre på karrierestigen når tiden er moden for det.

Magnhild Lange, leder for dosepakking

Navn: Magnhild Hagelia Lange
Alder: 45 år
Liker: Saab, el-sykkel, Lean-filosofi
Misliker: Bilkø, fiskegrateng, å gå glipp av et måltid
Spiser gjerne: Pestokylling

Jeg er oppvokst i apotek, så valg av studieretning var ikke helt tilfeldig. I 1996 var jeg ferdig utdannet Cand. Pharm fra UiO og jeg flyttet da hjem til Finnsnes for å jobbe på apoteket. Etter et par år kom lysten til å lære mer om økonomi og ledelse. Turen gikk til Bergen og NHH. Her ble studier kombinert med jobb som farmasøyt på vaktapoteket i Bergen. Neste stopp ble apotekerstilling i Haugesund, før jeg flyttet til Oslo og ble daglig leder (og eneste ansatte) i Serviceproduksjonsordningen AS (Apotekproduksjon av legemidler).

Høsten 2006 begynte jeg i avdeling for Dosepakking. Det var spennende å begynne å jobbe med multidose som var helt nytt for meg. Avdelingen var forholdsvis ny og de ansatte på avdelingen hadde mange ulike bakgrunner. I tillegg var det veldig hyggelig å bli del av et stort firma med bred kompetanse og mange flinke, trivelige kollegaer.

I dag er jeg leder for avdeling for Dosepakking, og har ansvar for om lag 110 medarbeidere. Vi er en relativt stor bedrift i bedriften, og det er spennende å se hvordan organisasjon, mennesker og prosesser har utviklet seg.

Dosepakking har gått fra å være en liten avdeling med knall røde tall til å bli en stor, solid og velfungerende avdeling. Denne reisen har vært veldig lærerik både faglig og personlig. Jeg har for eksempel tilegnet meg prosjektkunnskaper gjennom byggeprosjekter og vært med på å innføre Lean som bedriftskultur, noe som har bidratt til en fantastisk utvikling av kvalitet og effektivitet i tillegg til ekstremt engasjerte og endringsvillige medarbeidere.

Karrieremessig trives jeg veldig godt i denne stillingen. Avdelingen er fortsatt i vekst og produktet utvikles kontinuerlig. Det gir stor mening å gå på jobb når en vet en gir et viktig bidrag til å heve kvaliteten på legemiddelhåndteringen for over 80 000 mennesker.