Rekrutteringsprosessen

Både du og vi er tjent med at vi får ”rett person på rett plass”. Søker du jobb hos oss, vil du gå gjennom en grundig rekrutteringsprosess. Bare på den måten kan du bli trygg på at dette er riktig stilling for deg – og vi kan bli trygge på at vi får den rette.

 

Illustrasjonsbilde: Medarbeidere i Apotek 1

Nedenfor finner du en oversikt over hvordan dette foregår i praksis.

Illustrasjon: Slik foregår rekrutteringsprosessen