Sjefen har ordet

Vi er stolte av å være Norges største farmasøytiske arbeidsgiver. Våre dyktige medarbeidere i apotek er en sentral del av førstelinjetjenesten i helsetilbudet for den norske befolkningen. Samtidig mener jeg vi har et uforløst potensial, og dette skal vi jobbe videre med.

Navn: Øyvind Winther
Født: 1964
Sivilstatus: Gift med Pia. Har to barn: Bastian (13) og Maja (11).
Liker: Grundighet. Fotball (Liverpool og Stabæk). Reise med familien. Lærer å like trening.
Liker ikke: Realityserier, nyheter om C-kjendiser, og med en tenåring i huset; sagging og toppluer innendørs.

Vårt mål er i enda større grad å bli en del av helsetilbudet og bidra med vår ekspertise i flere sammenhenger. Vi i Apotek 1 ønsker å vise at det lønner seg for samfunnet å inkludere apotekene i arbeidet med å løse morgendagens helseutfordringer. Et eksempel på dette er legemiddel-gjennomganger. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom lege, sykepleier og farmasøyt som bidrar til å bedre pasienters livskvalitet ved å forbedre legemiddel-behandlingen. Et annet eksempel er multidose. Gjennom å være Norges største multidosetilbyder bidrar vi i Apotek 1 til økt pasientsikkerhet, effektiv tidsbruk for helsepersonell og bedre totaløkonomi for helsetjenesten.

Eneren i bransjen

Apotek 1 er et selskap som har hatt svært positiv utvikling det siste tiåret. Vårt fokus har hele veien vært å jobbe for kvalitet i alle ledd. Vi legger til rette for at våre medarbeidere skal ha de beste forutsetningene for å gi kundene den gode servicen de fortjener. Vi er Norges største og ledende apotekkjede med over 300 apotek fordelt over hele landet.

Vi er i kontinuerlig vekst og utvikling og har en spennende tid foran oss. Undersøkelser viser at den norske befolkningen har stor tillit til apotek. Som eneren i bransjen er dette tillitsforholdet en rettesnor for videre utvikling i Apotek 1. Jeg mener vi skal fortsette å være offensive, men først og fremst skal vi nå videreutvikle potensialet i det vi gjør bra i dag: vi skal drive de beste apotekene også i fremtiden.

Vi bryr oss om kompetanse

Våre medarbeidere er selskapets viktigste ressurs. Jeg er opptatt av at det er i møte mellom våre medarbeidere og kunder verdiskapningen skjer. For å være best for våre kunder satser vi derfor systematisk på kompetansehevende aktiviteter. Hele forutsetningen for at vi skal kunne være best for kunden, er at vi har den beste kompetansen - og at vi formidler den kunnskapen vi har med innsikt og omsorg tilpasset hver enkelt kunde.

Alle har behov for kurs og videreutvikling gjennom arbeidskarrieren sin.  Det er også viktig å tenke på at videreutvikling ikke bare gjelder fag, det gjelder også mellommenneskelige relasjoner. Å være leder, kollega, jobbe sammen i team eller kundeveileder er eksempler på dette. Vi er opptatt av stadig forbedring, og vil du bli en 1’er sammen med oss får du gode muligheter til å utvikle deg.  I Apotek 1 er vårt kjerneprodukt nettopp kompetansen og formidlingsevnen til våre medarbeidere.

Høres dette ut som en arbeidsplass du kunne tenke deg å være en del av? Vi trenger flere dyktige og engasjerte medarbeidere som har kunden i fokus med på laget fremover.