Søker du jobb? Bli en 1'er!

Kunne du tenke deg å bidra til at vårt profesjonelle støtteapparat blir enda bedre? Vi er stadig på jakt etter dyktige mennesker som har interesse for kjededrift.

Illustrasjon: Bli en 1'er

Vi er over 100 personer med ulik kompetanse og bakgrunn som alle jobber mot et felles mål: å forenkle hverdagen til medarbeiderne og kundene ute i apotekene våre. På alle nivåer i organisasjonen er det også en stor andel farmasøyter som har forskjellige funksjoner knyttet opp mot apotek.

Servicekontoret ligger på Skårer i Lørenskog kommune, ca 15 minutter med bil fra Oslo sentrum.
Her finnes administrasjonen, Apokjeden Distribusjon med lager og logistikk, samt vår Multidoseavdeling.

Apotekkjeder – et moderne fenomen

I over 400 år var det kun privatpersoner (farmasøyter med bevilling/konsesjon) som kunne etablere og drive apotek i Norge.  Apotekloven som ble iverksatt 1. mars 2001, åpnet for fri etablering og kjededrift.

Siden etableringen i 2001, har Apotek 1 utviklet seg til å bli den største apotekkjeden i Norge med over 300 apotek og nærmere 3000 medarbeidere. Vi er stolte av å ha Norges sterkeste apotekmerkevare. Selskapet distribuerer og selger alle typer reseptbelagte og reseptfrie legemidler, samt et bredt utvalg av kvalitetssikrede helse- og velværeprodukter. Apotek 1 har hatt en svært god utvikling og vekst de seneste årene, og omsetter for 6,7 mrd. kroner.

Tidligere lå mange av de oppgavene som nå er sentraliserte, hos den enkelte apoteker. I dag får apotekerne bistand fra servicekontoret til ulike administrative oppgaver.

Jobb på servicekontoret:

Et velfungerende og profesjonelt støtteapparat er avgjørende for at det enkelte apotek skal kunne driftes godt og yte god service overfor kundene. Jobber du på servicekontoret vårt, blir du del av et av teamene som blant annet står for:

  • Kvalitetssikring og faglig utvikling og rådgivning
  • Administrasjon, økonomi og kjededrift
  • HR, rekruttering og opplæring
  • Markedsføring og kommunikasjon
  • Forhandlinger og innkjøp
  • Forretningsutvikling og IKT

Er du interessert i jobb i administrasjonen? Se oversikten over ledige stillinger. Selve rekrutteringsprosessen kan du lese mer om her.

Jobb hos grossisten (lager og logistikk):

Grossistvirksomheten i Apotek 1 Gruppen AS inngår i Apokjeden Distribusjon og har hovedlager i samme bygg som kjedekontoret på Skårer, og et distribusjonssenter i Narvik. Vi har ca. 160 ansatte som mottar varer fra mer enn 500 leverandører, og plukker og leverer ukentlig ca. 165.000 ordrelinjer ut til kjedens apotek. Lagerarealene utgjør ca. 25.000 m2 og det er gjort betydelige investeringer i teknisk utstyr for plukk og klargjøring av varer før transport ut til apotekene. Transporten utføres av eksterne transportselskaper. Apokjeden Distribusjon er medlem av grønt punkt og er sertifisert som miljøfyrtårn.

Jobb på Multidoseavdelingen:

For mennesker som må ta flere ulike legemidler, er multidose et godt og trygt alternativ. Multidose vil si at legemidlene leveres ferdig pakket i små plastposer som er tydelig merket med navn, dato og klokkeslett for når medisinen skal tas. Dette er et av våre satsningsområder. Multidose bidrar til økt pasientsikkerhet, effektiv tidsbruk for helsepersonell og bedre totaløkonomi i helsetjenesten. Vi er nå den største leverandøren av denne tjenesten i Norge, og produksjonsavdelingen er i sterk vekst.  Vi har kundenes behov i fokus og produktutvikling er derfor viktig for oss. Vi arbeider etter Lean-prinsipper og er opptatt av tverrfaglig samarbeid.

Vil du vite mer om multidose, les her

Hvorfor velge Apotek 1 som arbeidsgiver?

Apotek 1 er en suksessbedrift med ambisjoner – også for fremtiden. Vi har spennende arbeidsområder i et kvalitetsorientert og fagfokusert miljø. Vi har personlige utviklingsmuligheter i fokus og tilbyr konkurransedyktige betingelser. Hos oss vil du finne et inspirerende, flerkulturelt og trivelig arbeidsmiljø.