Utdanningsstipend og sponsing

Kjenner du noen som ønsker å bli farmasøyt? Er du selv farmasistudent eller har et ønske om å studere farmasi - les mer om vår stipendordning her.

Illustrasjonsbilde:Utdanninsstipend

Apotek 1 tilbyr utdanningsstipend

Vi ønsker å bidra til at du får den kompetansen du selv ønsker. Med gode stipendordninger og gjennom støtte til studentorganisasjoner på ulike måter, er vi en viktig støttespiller.

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede. Kjernen for vår virksomhet er kompetanse og kvalitet. Vår ambisjon er å leve opp til vårt slagord ”Vår kunnskap - din trygghet” i alle våre kundemøter.
Vi søker stadig etter autoriserte farmasøyter til våre apotek og tilbyr i den anledning utdanningsstipend til faglig engasjerte og dyktige studenter som studerer farmasi.

Om stipendet:

  • Utdanningsstipendet skal dekke ulike utgifter i forbindelse med studiet, som for eksempel studiemateriell og reiseutgifter.
  • Det vil være en bindingstid til Apotek 1 tilsvarende antall år man mottar stipend for.
  • Man kan kun søke stipend for de 3 siste årene av studiet.
  • Utdanningsstipendet er skattepliktig

Ved utdeling av utdanningsstipend ser vi blant annet på hvor i landet søkeren ønsker å bosette seg etter endt utdanning. Behovet for farmasøyter er større i visse deler av landet, og dette tar vi hensyn til når vi deler ut stipend. Stipendet binder studenten opp til en region/ fylke etter endt utdannelse.

Hvor kan du studere for å få stipend?

I Norge kan du studere farmasi ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Høyskolen i Oslo og Akershus, Nord universitet avd. Namsos og som en 2 årig master ved NTNU i Trondheim for de som allerede har en bachelorgrad i farmasi.

Ved spørsmål om Apotek 1 sin stipendordning kan rekrutteringsrådgiver Monica Frisvold kontaktes
per e-post: monica.frisvold@apotek1.no

Praktiske opplysninger:

Søknadsfrist for stipendordningen for 2017/2018 er 1. september 2017.

Alle søknader behandles etter at søknadsfristen har gått ut og tilbakemelding på om man har mottatt stipend, vil foreligge i løpet av oktober. 

Trykk her for søknadsskjema

 

Søknad og CV, samt studiebevis, sendes til vårt servicekontor pr. post:

Apotek 1 Gruppen AS
Postboks 243
1471 Lørenskog

Konvolutten merkes med ”Utdanningsstipend”.

Sponsing

Studentorganisasjoner

Å være med i en god studentorganisasjon er viktig i studietiden - ikke minst blir organisasjonen et bindeledd mellom deg og fremtidige arbeidsgivere. Apotek 1 bidrar på mange plan. Vi er med på karriere dager, gir støtte i form av annonsering i medlemstidsskrifter og sponser faglige og sosiale arrangementer. Har dere planer om noe spesielt, og trenger støtte? Ta kontakt - kanskje vi kan få til noe sammen.