Ørebetennelse

Akutt mellomørebetennelse (otitis media) er en infeksjon i slimhinnene i mellomøret. Ørebetennelse kan skyldes både virus og bakterier, og opptrer hyppigst i vintermånedene. Små barn og barn inntil skolealder er mest utsatt.

Øresjekk

Årsaker til ørebetennelse

Ørebetennelse oppstår gjerne like etter en forkjølelse eller en halsbetennelse der virus eller bakterier fra nese eller svelg har kommet opp i mellomøret. En irritasjon i slimhinnene kan føre til at disse blir betente og hovner opp. Dette hindrer passasjen mellom mellomøret og nesen/svelget slik at bakterier og virus blir stående i mellomøret, og en infeksjon kan utvikle seg raskt. Over 50 % av mellomøreinfeksjoner forårsakes av virus.

Forekomst av ørebetennelse?

Akutt mellomørebetennelse er en svært vanlig sykdom hos barn, og er vanligst omkring 6-12 måneders alder. Før fylte 3 år vil 80 % av alle barn ha hatt sykdommen. Tilstanden opptrer sjeldnere hos større barn og voksne. Enkelte barn er mer utsatt enn andre, og ørebetennelse forekommer oftere hos barn med foreldre eller søsken som har vært plaget.

Symptomer ved ørebetennelse

De vanligste symptomene er:

 • Smerter i øret (pga. økt trykk i mellomøret)
 • Feber
 • Uro
 • Forbigående nedsatt hørsel
 • Generelt nedsatt allmenntilstand
 • Væske som renner fra barnets øre  

Alle symptomene trenger ikke å være tilstede samtidig.

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom barnet har høy feber, nedsatt allmenntilstand eller pusslignende væske renner fra ørene bør en lege se til barnet.
 • Dersom smertene ikke avtar i løpet av 2-3 dager.
 • Ved tilbakevendende ørebetennelser.

Sykdomsforløp ved ørebetennelse

Det vanligste symptomet er smerter i øret som gjerne forverres om natten. Hos de fleste vil smertene gå over av seg selv i løpet av to døgn. Smertene forsvinner brått dersom det går hull på trommehinna. 

Betennelsen vil som regel leges av seg selv i løpet av noen dager, og mange leger venter derfor med antibiotikabehandling. Ved å avvente tilstanden, vil de fleste av tilfellene leges spontant.

Alle barn med akutt mellomørebetennelse anbefales at blir kontrollert hos lege inntil mellomøret er tomt for væske og trommehinnen er normal.  

Forebyggende råd ved ørebetennelse

I motsetning til hva mange tror, har bruk av lue eller annet hodeplagg liten betydning for utviklingen av ørebetennelse. Det er også tvilsomt om slimhinneavsvellende nesespray/-dråper eller tabletter har forebyggende effekt. 

Hva kan du gjøre selv ved ørebetennelse?

80 % av de som får akutt mellomørebetennelser får bedring av symptomene i løpet av de første 2-3 døgnene uten behandling.

I starten er det derfor viktig å lindre plagene og om mulig la kroppen selv ta hånd om infeksjonen:

 • Smertestillende legemidler av typen paracetamol eller ibuprofen kan brukes.
 • Dersom en sover med hodet høyt eller i oppreist stilling, minsker trykket i øret slik at det gjør mindre vondt. Bygg opp hodeenden med noe hardt (for eksempel bøker).
 • Slimhinneavsvellende nesespray kan lette passasjen fra nesen til svelget slik at trykket i øret minsker. Fins i styrker for barn fra 2 år og oppover.

Behandling ved ørebetennelse

Bruk av antibiotika ved ørebetennelse er omdiskutert, og vil som regel ikke hjelpe. De fleste tilfeller skyldes virus, og antibiotika har ingen effekt på virus. I tillegg vil de fleste bakterieinfeksjoner også leges av seg selv.

Ved langtrukkent forløp, mistanke om komplikasjoner og renning fra øret i mer enn 2 døgn bør antibiotikabehandling vurderes. Barn under 1 år, og såkalte "ørebarn", skal ha antibiotika.

Enkelte leger velger å forskrive en «vent-og-se-resept». Det vil si at en får med seg en resept på antibiotika som en kan bruke dersom tilstanden ikke har bedret seg i løpet av et par dager.

Vanlige antibiotikatyper som brukes mot ørebetennelse

 • Vanlig penicillin: Apocillin/Weifapenin (inneholder fenoksymetylpenicillin): Førstevalg. Kan tas med eller uten mat.
 • Penicillin med utvidet spekter: Amoxicillin/Imacillin (inneholder amoksicillin): Kan være aktuelt å bruke hos barn med hyppige og tilbakefallende tilfeller. Kan tas med eller uten mat.
 • Sulfonamider og trimetoprim: Bactrim (inneholder trimetoprim og sulfonamid): Til barn dersom behandlingssvikt med legemidlene over. Kan tas med eller uten mat.
 • Tetracykliner:Doxylin/Doksycyklin (inneholder doksycyklin): Kan brukes av voksne hvis andre legemidler ikke har ført fram. Tas sammen med et lett målti, men ikke samtidig med melk, kalsium, jern, magnesium og syrenøytraliserende legemidler.
 • Makrolider: Abboticin/Ery-Max (inneholder erytromycin), Klacid OD (inneholder klaritromycin): Brukes ved sikker penicillinallergi. Abboticin og Ery-Max tas helst rett før et måltid. Klacid OD tas med mat. Klacid og Claritromycin kan tas med eller uten mat.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave.

Riktig bruk av antibiotika

 • Fordel dosene jevnt utover dagen som angitt på apotekets etikett. På denne måten får du en jevn og effektiv konsentrasjon av legemiddelet i blodet.
 • Legg merke til om legemiddelet skal tas sammen med mat eller utenom måltider. Dette kan ha betydning for hvor godt medisinen tas opp fra tarmen.
 • Ta hele kuren eller det antall dager som er avtalt med legen. Selv om du føler deg frisk etter et par dager, er det viktig at du gjennomfører hele kuren. Infeksjonen kan blusse opp igjen hvis du slutter for tidlig.
 • Riktig bruk av antibiotika vil bidra til å minske faren for resistente bakterier.
 • Det finnes antibiotika mikstur/dråper til barn. Disse skal ristes før bruk. Du vil få beskjed på apoteket om de skal oppbevares i kjøleskap eller i romtemperatur og om hvor lenge de er holdbar. Smaken varierer frå produkt til produkt.

Les mer

Kilder: Norsk Helseinformatikk (NHI), Folkehelseinstituttet, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Tidsskrift for Den norske legeforening, Norsk Legemiddelhåndbok.

Oppdatert: Desember 2016