Øyne

Tørre øyne

En forstyrrelse i sammensetningen av tårefilmen fører til nedsatt tåreproduksjon og/eller økt fordamping fra øynene. Dette igjen fører til tilstanden tørre øyne. Tårer beskytter øyet, så tørre øyne gjør deg mer utsatt for sår og skader på hornhinnen.

 • Årsaker til tørre øyne
  • Alder- tåreproduksjonen avtar med alder
  • Hormonelle forandringer, bla. i overgangsalderen
  • Bruk av kontaktlinser • Sykdommer (som oftest på grunn av Sjøgrens syndrom)
  • Nedsatt blunkefrekvens, for. eks ved bruk av PC-skjerm
  • Aircondition
  • Lav luftfuktighet og/eller økt temperatur
  • Dårlig inneklima
  • Tobakksrøyk
  • Vind
  • Legemidler (blant annet enkelte vanndrivende legemidler, betablokkere (hjertemedisin), øyedråper med konserveringsmidler)
 • Symptomer på tørre øyne

  Ubehag og svie er vanlige symptomer ved tørre øyne. Øyet blir ofte rødt og irritert. Mange synes det føles som om de har sand på øynene. Det er ikke uvanlig å få rennende øyne, dette fordi øyet prøver å kompensere for tørrheten ved å øke tåreproduksjonen.

 • Hva kan du gjøre selv?

  Det er viktig å fjerne det som irriterer øynene, eller å gjøre endringer slik at plagene forsvinner.

  Pass for eksempel på å plassere dataskjermen i rett høyde. Dersom skjermen står for høyt øker fordampingen av væske fra øyet. Det er også viktig å blinke ofte og ta pauser fra skjermen. Pass på at rommet ikke er for varmt og at det luftes med jevne mellomrom.

 • Egenbehandling ved tørre øyne

  Behandling av tørre øyne vil variere fra person til person. Ofte må du prøve deg litt fram før du finner akkurat det produktet som passer for deg. Som førstegangsbruker anbefales det at du starter med å bruke tyntflytende øyedråper. Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan du gå over til å bruke mer tyktflytende produkter. Valg av produkt vil også påvirkes av hvor store plager du har.

  Milde til moderate plager

  Vandige/tyntflytende øyedråper kan forsøkes. For å få en jevn, god effekt må du dryppe øynene flere ganger i løpet av dagen. Eksempler på slike øyedråper er Artelac, Oculac og Oxyal.

  Moderate til store plager

  Tyktflytende produkter/geler har lengre virketid enn dråper, og anbefales derfor ved langvarige eller hyppige problemer. Eksempler på slike produkter er Viscotears øyegel, Oftagel og Systane Ultra. Enkelte tyktflytende produkter kan gi sløring av synet.

 • Tips og råd for tørre øyne
  •  Ved lengre tids bruk av øyemidler mot tørre øyne, bør man unngå produkter som inneholder konserveringsmiddelet benzalkoniumklorid. I Apotek 1 sitt sortiment gjelder dette Oftagel og Oculac (i flaske). Engangspipetter inneholder ikke konserveringsmiddel. Dersom du har moderate til sterke plager, bør du bruke øyemidler uten konserveringsmiddel.
  • Kontaktlinsebrukere må ta ut linsene før drypping dersom øyedråpene inneholder konserveringsmiddel.
  • Midler til øyet har vanligvis en holdbarhet på 1 måned etter åpning, men ikke alltid. Engangspipetter skal kastes etter bruk. Oxyal og Systane øyedråper kan brukes i henholdsvis 2 og 6 måneder etter åpning. Du finner informasjon om holdbarhet på esken, noter datoen øyedråpene blir tatt i bruk slik at du kan følge med på utløpsdatoen. Les pakningsvedlegget før bruk.
 • Når bør du kontakte lege?
  • Hvis du har tørre øyne og bruker legemidler som kan gi denne bivirkningen. En doseendring eller bytte av preparat kan føre til at problemene forsvinner. Slike endringer må kun skje i samråd med lege.
  • Hvis du mistenker at det er en øyekatarr som er årsak til symptomene.
  • Hvis du mistenker at det en bakenforliggende sykdom som er årsaken.
  • Hvis du ikke får tilstrekkelig effekt av reseptfrie midler.

  Kilder: Norsk Helseinformatikk, Rikshospitalet, InfoMed, Tidsskriftet for Den norske Lægeforening, Santen.

  Oppdatert: November 2015

Øyedråper og øyesalver ved tørre øyne