Accu-Chek Multiclix lansetter 204stk

Accu-Chek Multiclix lansetter (trommel med 6 lansetter). Brukes sammen med Accu-Chek Multiclix.

Accu-Chek Multiclix lansetter (trommel med 6 lansetter). Brukes sammen med Accu-Chek Multiclix blodprøvetaker.

134,64 kr

Varenummer: 921534