Clarityn 10mg tabletter 7stk

Til behandling av allergiske nese- og øyeplager

Clarityn er et reseptfritt legemiddel og inneholder loratadin, som er et antihistamin. Clarityn brukes til kortvarig behandling av allergiske nese- og øyeplager hos voksne og barn over tolv år. Tablettene lindrer plager som nysing, rennende eller kløende nese og brennende eller kløende øyne. Doseringen er én tablett daglig sammen med et glass vann. Les pakningsvedlegget før bruk.

54,00 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 444943

Nyttige tilleggsprodukter

Alternative produkter