HumaPen LUXURA HD insulinpenn 1stk

HumaPen LUXURA HD er en halvenhets insulinpenn fra Lilly.

HumaPen LUXURA HD er en flergangspenn som er enkel å bruke. Den doserer insulin i halve enheter fra 0,5 til 60 enheter. Dersom man stiller inn feil dose, kan doseringsknappen skrus tilbake uten tap av insulin. Denne flergangspennen skal brukes sammen med 3ml insulinampuller fra Lilly: Humalog 5x3ml, Humalog Mix25 5x3ml og Humulin NPH 5x3ml.

542,58 kr

Varenummer: 902743

Nyttige tilleggsprodukter