Krystallfiolett 0,5%-kobbersulfat 5% NAF til dyr 500ml

Liniment til behandling av munnskurv og infiserte sår hos dyr

Krystallfiolett-kobbersulfat liniment er et reseptfritt legemiddel og brukes til behandling av munnskurv og infiserte sår hos dyr. Metylrosanilin har sopphemmende virkning og virker også på en del bakterier. Stoffets uttørrende virkning, som ved bruk hos mennesker er en ulempe, er ved sårbehandling på dyr en ønsket effekt. Kobbersulfat har i lave konsentrasjoner en sammentrekkende effekt. Det angis også at kobbersulfat har sopphemmende effekt. Sprit virker uttørrende. Krystallfiolett-kobbersulfat liniment brukes særlig på sau og geit. Bruksrettledning: Til pensling av munnskurv og infiserte sår etter avtale med veterinær.

499,00 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 332312