Natriumklorid 9mg/ml skyll Uro-Tainer 10x100ml

Natriumklorid 9mg/ml i Uro-Tainer beholder til urologisk skylling.

Uro-Tainer beholder med Natriumklorid 9mg/ml med kort slange og steril kateter tilkobling er velegnet til mekanisk skyll av urinblæren og urinkateter. Saltvannet brukes ved eksempelvis plakkdannelse i urinblæren. Anbefalt skyllefrekvens er 1 til 2 ganger daglig avhengig av problemets alvorlighetsgrad, og om ikke annet er bestemt av lege.

Ikke tilgjengeligIkke tilgjengelig. Kontakt ditt nærmeste Apotek 1

203,10 kr

Varenummer: 974014