Prac-tic 275mg flåttmiddel til hund 11-22kg 3x2,2ml

Til behandling og forebygging av loppe- og flåttangrep hos hunder

Prac-tic 275 mg påflekkingsvæske til hund er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet pyriprol. Preparatet brukes til behandling og forebygging av loppe- og flåttangrep hos mellomstore hunder, med kroppsvekt over 11 kg til 22 kg. Påflekkingsvæsken skal kun påføres huden og må ikke gis i munnen. Preparatet er ikke repellerende, men tar livet av flått og lopper når de kommer i kontakt med huden til behandlet hund. Lopper drepes innen 24 timer etter kontakt, flått innen 48 timer etter påføring. Prac-tic skal brukes i henhold til bruksanvisningen på pakningen. Hunden bør veies nøyaktig før behandlingen for å sikre at korrekt pipettestørrelse blir brukt. Prac-tic gir beskyttelse mot nye loppeangrep i minimum fire uker, og virkningen mot flått varer i fire uker. Pakningen inneholder tre ampuller á 2,2 ml. Les pakningsvedlegget før bruk.

241,00 kr

Reseptfritt legemiddel: Maks 1 per kjøp tillatt
Varenummer: 121273