Produkter ved tannfrembrudd

Produkter ved tannfrembrudd

Når babyen får de første tennene, er dette ofte ubehagelig og smertefullt og kan gi en del sikling, gråt og nattevåk. For å dempe ubehaget, kan du forsøke en bitering, gel eller oppløsning for å dempe kløen i gommene.
Les alltid pakningsvedlegg godt før første gangs bruk.
 

Filtrer etter produktegenskaper

Viser 4 av 4 produkter