Bilde av a1 førstehjelpskoffert

Apotek 1 førstehjelp

Riktig utstyr for førstehjelp gir den skadde rask behandling om uhellet er ute. Førstehjelpssekkene og -mappene nedenfor er utviklet i samarbeid med Norsk Folkehjelp og inneholder gode førstehjelpsprodukter beregnet på trening, hjem, arbeidsplass og fritid.