Malaria

Malaria er en av de farligste tropiske sykdommene og kan få dødelig utfall. Sykdommen skyldes en parasitt som overføres ved myggstikk. Det viktigste du kan gjøre for å unngå smitte er derfor å unngå myggstikk når du er i malariaområder.

Bilde av en mygg

Hvor finnes malaria?

Malaria finnes i det meste av Sørøst-Asia og Latin-Amerika. I tillegg finnes sykdommen i de fleste land i Afrika sør for Sahara. Enkelte land i Mellom-Amerika og i sonen rundt Middelhavet, kan også ha malaria. Storbyer og vanlige turiststeder i Sørøst-Asia og Sør- og Mellom-Amerika regnes som malariafrie.

Sjekk vårt vaksinekart for å se om du trenger beskyttelse mot malaria (malariaprofylakse) dit du skal reise.

Forebygging av malaria

Sykdommen skyldes en parasitt som overføres ved myggstikk. Det viktigste du kan gjøre for å unngå smitte er derfor å unngå myggstikk når du er i malariaområder. I tillegg kan det være nødvendig å bruke forebyggende malariamedisiner. Dersom barn eller gravide skal reise til malariaområder, bør man ta ekstra gode forholdsregler.

Beskyttelse mot myggstikk

Myggen er mest aktiv om kvelden og natten. Du må derfor ta gode forholdsregler etter solnedgang:

 • Bruk myggmidler på hudområder som ikke dekkes med klær.
 • Kle på deg for eksempel sokker, langbukser og langermede plagg som eventuelt sprayes med myggmiddel i tillegg (ytterst på ermer og bukseben).
 • Hold myggen ute fra oppholdsrom.
  • Mygg tiltrekkes av lys. Slå derfor ikke på lyset i rommet før du har lukket vinduer og dører.
  • Overnattingssteder som kun har myggnetting foran vinduene kan gjøres myggfrie ved å spraye ned rommet med insektsspray og lukke igjen vinduer og dører noen timer.
  • Sov under et impregnert myggnett. Ha gjerne myggnettet under madrassen slik at det holdes på plass gjennom natten. Permetrin er et vanlig middel å sette inn myggnett med.
 • Rom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.
 • Myggen flyr sjelden høyere enn til 2. etasje.

Myggmidler mot malaria

I malariaområder anbefales myggmidler som enten inneholder virkestoffet DEET eller icaridin. Produktene kan brukes til voksne og barn over 3 år. Barn under 3 år, som skal til malariastrøk, kan bruke myggmidler med DEET, men man bør helst ikke ha myggmidler direkte på huden. Det fins også en spray med 20% piperidin, Care Plus Anti-Insect myggroll-on, som kan brukes på hud til barn helt ned til 2 års alder. Se forebygging av malaria hos barn for mer informasjon.

Gravide og ammende kan bruke produktene, men bør vise varsomhet.

Oversikt over ulike myggmidler til bruk i malariastrøk

 • Autan Tropical (20 % icaridin)
 • Care Plus Anti-Insect Sensitive myggroll-on (20 % piperidin)
 • Care Plus myggspray (40 % DEET), Mygga Original (20 % DEET) og Mygga Spray (9,5 % DEET): DEET i ulike konsentrasjoner beskytter mot myggstikk fra malariamygg, men virketiden reduseres betraktelig ved lave konsentrasjoner. Mygga spray med 9,5 % DEET har en lavere konsentrasjon, men er likevel effektiv i tropiske strøk da påføringsmekanismen (spray) gjør at den har bedre dekkevne/dekker et større område enn roll-on.

Legemidler mot malaria

Forebyggende legemidler mot malaria er reseptpliktige. Kontakt legen din eller en reiseklinikk i god tid, og senest 1-2 uker før avreise, for å få resept. Legen forskriver de legemidlene som gir best beskyttelse dit du skal. Hvis du er gravid eller bruker legemidler daglig er det viktig å opplyse om det. Ingen av medikamentene gir fullstendig beskyttelse mot malaria, blant annet fordi man ser en stadig større resistensutvikling mot alle legemidlene.

Legemidler som kan brukes for å forebygge malaria:

 • Lariam (inneholder meflokin): Tas som en dose hver uke. Det er vanlig å starte 7 dager før innreise i malariaområdet og forsette til 4 uker etter avsluttet opphold, men det kan være lurt å starte 2-3 uker før innreise for å fange opp eventuelt bivirkninger før avreise.
 • Plaquenil (inneholder hydroxychlorochin): Tas som en dose hver uke. Det er vanlig å starte 7 dager før innreise i malariaområdet og fortsette til 6-8 uker etter avsluttet opphold.
 • Malarone/Provaqomyl (inneholder atovakvon-proguanil): Tas daglig. Det er vanlig å starte 24-48 timer før innreise i malariaområdet og fortsette til 1 uke etter avsluttet opphold.
 • Doksycyklin/Doxylin/Vibranord (inneholder doksycyklin): Tas daglig. Det er vanlig å starte 1 dag før innreise i malariaområdet og fortsette til 4 uker etter avsluttet opphold. Vær forsiktig i solen - bruk høy faktor

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet.

Riktig bruk av malariamidler

 • Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Det gir informasjon som blant annet oppstart og varighet av behandlingen, bivirkninger og når tabletten bør tas.
 • Alle legemidlene skal tas i forbindelse med et måltid.
 • Bruker du andre legemidler, for eksempel blodfortynnende eller antiepileptika (brukes blant annet ved epilepsi), bør du sjekke med farmasøyt om de kan kombineres.
 • Oppkast og diaré kan redusere effekten av tablettene. Noen av pakningsvedleggene har anbefalinger om hva du skal gjøre om du kaster kraftig opp kort tid etter at du har tatt tablettene.
 • Folkehelseinstituttet (FHI) har laget følgende generelle anbefaling: hvis du kaster opp før det har gått 30 minutter tar du hele dosen på nytt. Har det gått mellom 30 minutter og 2 timer siden du tok dosen, tar du halve dosen på nytt.

Lær deg symptomer og forløp

Fra man får de første symptomene til sykdommen er inne i en alvorlig fase kan det gå få døgn. Det er derfor viktig å komme raskt til lege for å få stilt diagnose og starte behandlingen.

Malaria kan ligne litt på influensa i startfasen. Feber er det viktigste symptomet ved malaria. Til å begynne med er feberen gjerne helt uregelmessig. I tillegg har man ofte andre symptomer som frysninger, frostanfall, hodepine, muskelsmerter, kvalme, oppkast og diaré i tillegg.

Hvor lang tid tar det før man blir syk?

Inkubasjonstiden (tiden fra man blir smittet til man blir syk) er vanligvis mellom 1 uke og 1 måned. I sjeldne tilfeller kan det gå måneder og år før symptomene bryter ut. Får du feber første uken du er i et malariaområde, er det ikke malaria. Skulle du derimot få feber senere under oppholdet, eller etter hjemkomst, skal du alltid mistenke malaria.

Les mer om malaria

Kilder: Folkehelseinstituttet, WHO (Verdens helseorganisasjon), Felleskatalogen, Promed Pharma, SC Johnson, Relis: http://www.relis.no/Aktuelt/Arkiv/2015/Riktig_bruk_av_myggmidler

Oppdatert: Juli 2015