Reisevaksiner

Rent drikkevann og riktig tilberedt mat, god hygiene og sist, men ikke minst, vaksinering mot lokale sykdommer er de tre viktigste tiltakene for å forebygge sykdom når man er ute og reiser. Vaksinering er det punktet som krever mest planlegging, og bør utføres i god tid før avreise.

Reisevaksiner

Det anbefales at man, ved reiser utenlands, tar kontakt med lege eller en reiseklinikk minst 1 måned før avreise. Da kan man være sikker på at vaksinen virker som den skal når avreisedagen kommer. Det er mange forskjellige vaksiner, og hvilke vaksiner som anbefales vil avhenge av hvor man skal reise, hvor lenge er oppholdet, hvor lenge siden man sist er vaksinert og den enkeltes helsesituasjon.

Hvorfor bør vi vaksinere oss?

Ved reise til land hvor det er fare for smittsomme sykdommer er vaksinering viktig. Først og fremst for å beskytte mot enkelte alvorlige, smittsomme sykdommer. I tillegg skal vaksinen hindre spredning av sykdommen, for eksempel når man kommer hjem. I et større og mer globalt perspektiv tenker man seg at jo færre smittebærere man har i samfunnet, jo raskere kan man håpe at bakterien/viruset ikke lenger finner noen mottakere og dermed dør ut. Et eksempel på dette er kopper, som er erklært utryddet.

Hvis man reiser til utlandet for å få utført en operasjon eller kirurgisk inngrep, for eksempel tannbehandling, øyeoperasjoner, kosmetiske operasjoner, piercing eller annet bør man ta opp med lege eller reiseklinikk om det er spesielle vaksiner eller forholdsregler man bør ta. Sjansen for å komme i kontakt med sykdomsfremkallende bakterier og virus øker ved operasjoner og sykehusinnleggelser. Personer med kroniske sykdommer anbefales også å ta opp problemstillingen med lege før avreise, i tilfelle det blir behov for sykehusinnleggelse

Hvem bør vaksinere seg?

Faktorer som reisemål, helsesituasjon, alder, formål med reisen osv, kan spiller inn i vurdering om man bør vaksineres eller ikke. Dette blir vurdert av legen, som gjør en helhetsvurdering. Dette er noen av punktene som legen vil vurdere, og som også kan bestemme valg av vaksine:

 • Reisemål. Det er ikke alltid man trenger vaksine. For eksempel, hvis du skal reise til land i vest- og sør-Europa, Kanariøyene, Madeira, USA, Canada, Australia og New Zealand regner man risikoen for å bli smittet omtrent like stor som hjemme i Norge. Man trenger derfor vanligvis bare å sørge for at vaksinene som tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet er tatt og fortsatt gir beskyttelse. I Norge vil det si alle nordmenn som er født etter 1952, og som har gjennomført grunnvaksineringen.
 • Immunstatus. Personer med immunsvikt skal vanligvis ikke ha vaksiner som inneholder levende virus.
 • Graviditet. Gravide skal som hovedregel ikke ha noen legemidler, heller ikke vaksiner, hvis det ikke er helt nødvendig. Det er få vaksiner som er utprøvd på gravide. Men hvis gravide må reise til områder med høy smitterisiko, er det ofte mindre risiko forbundet med å vaksinere seg enn ved å la det være.
 • Små barn. Generelt skal barn ha de samme vaksinene som voksne, men ikke alle vaksiner gis til de aller minste barna.

Hvor kan jeg bli vaksinert?

Alle norske allmennlegekontorer, offentlige vaksinekontor, enkelte sykehusavdelinger og private reiseklinikker kan sette vaksiner og gi reiseråd. Noen klinikker setter vaksinen under konsultasjonen, andre skriver resept*. Det kan være lurt å sammenligne priser for vaksinasjonen før man bestemmer seg for hvilken klinikk man bruker.

Barnevaksiner som må gjentas hvert 10.år

Noen vaksiner gir livslang beskyttelse, men flere må fornyes hvert 10. år for at de skal forhindre at man blir syk. Eksempler på disse er:

Kontakt lege om du trenger å fornye beskyttelse. Spesielt stivkrampevaksine kan være nyttig for å forebygge mot sykdom ved uforutsette hendelser som kan oppstå under reise, som hundebitt.

De vanligste reisevaksinene

 • Lungebetennelse: Pneumokokkvaksine anbefales til eldre over 65 år. Kan også være aktuell for personer med nedsatt immunforsvar og ved kroniske hjerte/kar sykdom eller lungesykdom. Legen vil gjøre en individuell vurdering. Må gjentas regelmessig, omtrent hvert 10. år, for å gi beskyttelse.
 • Influensa: Influensavaksine anbefales til alle eldre over 65 år. Også aktuell for voksne og barn med redusert immunforsvar og kroniske sykdommer. Bør tas årlig siden influensavirus stadig forandrer seg.
 • Hepatitt A: Hepatitt A-vaksine kan gis til alle over 1 år. Anbefales spesielt til de som skal oppholde seg i områder der hepatitt A er en vanlig forekommende sykdom. Livslang beskyttelse etter fullført vaksinasjonsprogram med 2 doser. Kan gis sammen med Hepatitt B. Da må man ta 3 doser.
 • Hepatitt B: Hepatitt B-vaksine anbefales helsepersonell, samt barn og voksne, som er særlig utsatt for hepatitt-B-smitte. Virus overføres via for eksempel blodkontakt, åpne sår eller seksuell kontakt. Kan gis sammen med Hepatitt A. Livslang beskyttelse etter fullført vaksinasjonsprogram med 3 doser.
 • Gulfeber: Gulfebervaksine er obligatorisk ved reise til enkelte land. Dersom noen ikke kan ta vaksinen får man attest på at vaksinen ikke settes på grunn av medisinske årsaker. 1 dose gir beskyttelse i minst 10 år og kanskje hele livet. Ny dose er aktuelt etter 10 år for å få gyldig vaksinasjonssertifikat. Må settes senest 10 dager før innreise hos lege som er autorisert gulfebervaksinatør.
 • Kolera (turistdiaré): Koleravaksine anbefales primært til helsepersonell og reisende som skal oppholde seg i områder med kolera og med lav hygiene, for eksempel ved krig og naturkatastrofer. Kan også gi effekt mot turistdiaré fra ETEC-bakterier. Påfyll må gis regelmessig hvert 2. år for å gi beskyttelse. Er det gått over 5 år anbefales ny basisvaksinasjon. Ingen land har lenger krav til vaksinasjon. Likevel kan man få spørsmål om vaksinesertifikat. Derfor anbefales enkelte reisende, samt sjøfolk, vaksinasjon og at det blir dokumentert i gyldig vaksinasjonssertifikat.
 • Meningokokk C: Meningokokk C- konjugatvaksine anbefales til alle, men spesielt til helsepersonell som er i nærkontakt med meningokokk C-smitte. Gir beskyttelse opptil 45 års alder.
 • Meningokokk A+C+W135+Y: Meningokokk-A+C+W135+Y-vaksine er blant annet obligatorisk for alle over 2 år som skal få visum for å delta i pilgrimsreise til Mekka (Hajj) i Saudi-Arabia. Må settes senest 10 dager før innreise.
 • Skogflåttencefalitt: TBE-vaksine anbefales til personer som skal oppholde seg mye i skog og mark (for eksempel personer som skal løpe orientering, gå fottur eller ligge i telt) der smittefaren er stor. Vaksinen anbefales også skogsarbeidere og landbruksarbeidere i slike områder. Grunnvaksinasjon består av to doser med 1-3 måneders intervall. Tredje dose gis etter 5-12 måneder (før neste sesong) ved behov for fortsatt beskyttelse.
 • Hundegalskap (rabies): Rabiesvaksine anbefales barn og voksne som skal bo eller reise til områder med rabies og det er langt til helsevesen. Før smitte består vaksinasjonen av 3 doser. Påfyll gis etter 1 år, og deretter hvert 5. år ved behov for fortsatt beskyttelse.
 • Japansk encefalitt: Japansk encefalittvaksine anbefales ved lengre reiser til utsatte områder som Sørøst-Asia eller hvis man skal delta i aktiviteter som griserøkt og fugletitting i våtmarksområder som gir økt risiko for smitte. Basisvaksinasjonen består av 2 doser. Ved behov for vedvarende beskyttelse anbefales en ekstra dose etter 12-24 måneder.
 • Tyfoidfeber: Tyfoidvaksine anbefales ved reiser til strøk med tyfoidfeber. Smittefaren øker med reisens lengde og nærkontakt med lokalbefolkning. Må gjentas regelmessig for å gi beskyttelse. Må vurderes individuelt.

Les mer om reisevaksiner

Kilder: Folkehelseinstituttet (FHI), Utenriksdepartementets (UD) landsider (landsider.no/land)

Oppdatert: Januar 2016

*Vaksiner skal oppbevares kjølig fra 2-8 grader. Apotekene lagerfører enkelte vaksiner, men må av og til bestille inn. Det kan ta et par dager fordi vaksiner ikke kan sendes i post i forbindelse med helger/helligdager på grunn av temperaturen. Dersom man skal lagre vaksinen hjemme noen dager, må man være nøye med temperaturen i kjøleskapet og at vaksinen ikke fryser.