Slik velger du riktig røykesluttprodukt

Nikotinerstatningsprodukter er hjelpemidler som lindrer nikotinabstinensene, slik at du kan konsentrere deg om å bryte innlærte vaner forbundet med røykingen. Studier viser at man har minst dobbelt så stor sjanse for å lykkes hvis man bruker legemidler med nikotin.

Velg riktig produkt for å slutte og røyke

Nikotininnholdet i nikotinerstatningsprodukter (NEP) er lavere enn i sigaretter, men det er høyt nok til å lindre abstinenssymptomene. Etter 1-3 måneder begynner du en langsom nedtrapping av NEP, slik at kroppen venner seg til stadig lavere doser nikotin. Nedtrappingen tar normalt 4-8 uker.

Hvordan bruke NEP?

NEP kan brukes på ulike måter. Total røykeslutt, hvor man fra dag 1 erstatter sigaretter med NEP, er fullt mulig. Men, dette krever at man er svært motivert og for mange kan dette være vanskelig. Det kan derfor være bedre å bruke NEP for å trappe ned røykingen, dvs. at man gradvis erstatter sigaretter med for eksempel nikotintyggegummi. Fordelen med denne metoden er at man bedre kan venne kroppen til mindre mengder nikotin, og man kan selv styre tempoet.

NEP - hvilket produkt skal du velge - og i hvilken styrke?

Test hvor avhengig du er av nikotin. Ved bruk av NEP er det viktig at du ikke bruker for lav dose eller avbryter behandlingen for tidlig, ellers risikerer du å sprekke. Tilpass styrken etter hvor nikotinavhengig du er.

1. Hvor raskt etter at du våkner røyker du din første sigarett?

3 poeng: Innen 5 minutter

2 poeng: 6–30 minutter

1 poeng: 31–60 minutter

0 poeng: Etter 60 minutter

2. Har du problemer med å la være å røyke på røykfrie steder, for eksempel på kino eller fly?

1 poeng: Ja

0 poeng: Nei

3. Hvilken sigarett har du minst lyst til å gi opp?

1 poeng: Morgenens første

0 poeng: En av de andre

4. Hvor mange sigaretter røyker du per dag?

3 poeng: 31 eller mer

2 poeng: 21-30

1 poeng: 11-20

0 poeng: 10 eller mindre

5. Røyker du mer på morgenen enn resten av dagen?

1 poeng: Ja

0 poeng: Nei

6. Røyker du selv om du er så syk at du holder sengen?

1 poeng: Ja

0 poeng: Nei

Regn sammen poengsummen. Hvis du har fått 7-10 poeng regnes du som sterkt avhengig av nikotin, 4-6 poeng er middels mens 0-3 er svakt nikotinavhengighet.

Se neste del for hvilke produkter som passer deg best.

Hvilken styrke skal du velge i starten?

Poengsum 1-6 poeng (lav til middels nikotinavhengighet):

  • Tyggegummi 2 mg eller sugetablett 1-2 mg: 8-12 doser daglig.
  • Munnspray 1 mg: 1 dose inntil 4 doser i timen.
  • Inhalator: 4-12 doser daglig.
  • Dagplaster 15 mg/16t eller døgnplaster 14 mg/24t: 1 plaster daglig/i døgnet.

Poengsum 7-10 poeng (høy nikotinavhengighet):

  • Tyggegummi 4 mg eller sugetablett 2-4 mg: 8-12 doser daglig.
  • Munnspray 1 mg: 2 doser av gangen, og inntil 4 doser i timen.
  • Dagplaster 25 mg/16t eller døgnplaster 21 mg /24t: 1 plaster daglig/i døgnet.
  • Kombinasjonsbehandling: 1 dagplaster 25 mg/16t +i kombinasjon med ENTEN 5-6 stk tyggegummi 2mg ELLER 4-5 doser inhalator.

Ved hjerte/karsykdom skal nikotinerstatning kun brukes i samråd med lege. Gravide oppfordres til å slutte å røyke uten bruk av nikotinerstatning. Nikotinplaster skal ikke brukes ved kronisk hudsykdom. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Les mer om røykeslutt og få flere gode råd her

Kilder: Fagerstrøms test for nikotinavhengighet, Helsedirektoratet, leverandørinformasjon.

Oppdatert: Januar 2016