Slutte å røyke

Slutte å røyke

Det er ingen kunst å slutte å røyke - utfordringen er å ikke begynne igjen! For å kutte ut røyken for godt må du overvinne to ting - kroppens fysiske avhengighet av nikotin og den psykiske avhengigheten knyttet til røykeritualet.

 • Tenk gjennom hvorfor du vil slutte

  Det første steget mot et røykfritt liv er å tenke gjennom hvorfor du vil slutte. Hva vil du oppnå? Hva gleder du deg til? Det kan hjelpe deg til å bli mer motivert og til å holde motivasjonen oppe etter at du har sluttet.

  De fleste som klarer å slutte har flere forsøk bak seg. Sprekker du, er det ingen grunn til å føle at det var bortkastet å prøve. Ta det som en nyttig erfaring du kan dra nytte av ved neste forsøk.

 • Hyggelige ting å tenke på angående røykeslutt
  • Etter 72 timer øker lungekapasiteten, og det blir lettere å puste i tiden framover.
  • Etter 2 uker-3 måneder er smaks- og luktesansen forbedret.
  • Etter 4-6 måneder er faren for blodpropp mye mindre, og plager som hoste og slim i luftveiene vil være betydelig redusert.
  • Etter 1 år er tilleggsrisikoen for hjerteinfarkt halvert i forhold til dem som aldri har røykt.
  • Etter 2-4 år er faren for å utvikle hjerte- og karsykdom betydelig redusert.
  • Etter 10 år er risikoen for å utvikle lungekreft halvert i forhold til dem som fortsatt røyker. Risikoen vil fortsette å synke de påfølgende årene.
  • Etter 15 år er risikoen for hjerteinfarkt på samme nivå som hos en som aldri har røykt.
 • Hva skjer når du slutter å røyke?

  Ved langvarig røyking blir kroppen vant til den kunstige stimuleringen som nikotin gir, og ved røykeslutt kan det ta tid før den fungerer normalt igjen. De fleste som slutter, merker ubehag i form av blant annet røykesug, konsentrasjonsproblemer, uro, sinne, søvnløshet og økt appetitt. Dette er fysiske abstinenssymptomer som går over, etter noen uker eller måneder. Nikotinerstatningsprodukter kan redusere eller hjelpe på disse symptomene i en overgangsperiode, og er til stor hjelp hvis man ønsker å slutte å røyke.

  I tillegg til den fysiske avhengigheten er det også psykisk avhengighet knyttet til røyking. Den psykiske avhengigheten kan være en større utfordring å overkomme, og krever motivasjon og fokus. Man ser at trening og høy aktivitet kan være til stor hjelp, og at man unngår situasjoner og ting som forbindes med røyk. Det kan være nyttig å gjentatt fortelle deg selv og andre at du er en ikke-røyker.

  Røykeslutt kan også påvirke hvordan legemidler fungerer i kroppen. Innholdsstoffer i sigarettrøyk øker kroppens evne til å skille ut enkelte legemidler som brukes i behandlingen av astma, kols og hjerte/karsykdommer. Når man gjennomfører et røykekutt kan man derfor oppleve symptomer på overdosering hvis ikke dosen justeres. En doseringsendring må utføres av legen din, men du kan også spørre på apoteket om legemidlene dine påvirkes av røyking.

 • Hva er nikotinerstatningsprodukter (NEP) ?

  NEP er hjelpemidler som lindrer nikotinabstinensene slik at du kan konsentrere deg om å bryte innlærte vaner forbundet med det å røyke. Studier viser at man har minst dobbelt så stor sjanse for å lykkes hvis man bruker legemidler som inneholder nikotin. Nikotinerstatning bør brukes i en begrenset periode. Er du gravid eller ammer, bør du snakke med lege eller jordmor om røykeslutt og nikotinerstatning.

  Nikotininnholdet i NEP er lavere enn i sigaretter, men det er høyt nok til å lindre abstinenssymptomene. Etter ca. 1-3 måneder, avhengig av type preparat, begynner du en langsom nedtrapping av NEP slik at kroppen venner seg til stadig lavere doser nikotin. Nedtrappingen tar normalt 4-8 uker. Antall måneder med behandling/nedtrapping kan variere mellom de ulike typene NEP.

  Les mer i vår guide for å finne NEP tilpasset dine behov.

 • Reseptpliktige legemidler ved røykekutt

  Det finnes to ulike tabletter som har vist seg å ha effekt for å redusere abstinenssymptomer ved røykeslutt. Disse legemidlene er reseptpliktige og innholder bupropion (Zyban) og vareniklin (Champix). Snakk med legen din hvis du lurer på om disse legemidlene kan være aktuelle for deg.

 • Kurs, råd og motivasjon

  Søk hjelp hvis du trenger det! Det er mange som kan og vil hjelpe deg:

  • La familie, kolleger og venner få vite hva du strir med slik at de kan støtte deg.
  • Meld deg på et røykesluttkurs
  • Få råd fra fastlegen din eller på apoteket

  Kilder: Fagerstrøms test av nikotinavhengighet, Guide til Røykfrihet, Helsedirektoratet, Felleskatalogen, Helsenorge.no

  Oppdatert: Januar 2016

Røykeavvenningsprodukter