Bilde av et hjerte med livbøye

Livredning og førstehjelp

Det er viktig å kunne bidra med øyeblikkelig hjelp dersom noen skader seg eller blir akutt syke. Dersom du kommer i en situasjon der du tror at tilstanden til en person er farlig eller lett kan bli det skal du alltid ringe medisinsk nødtelefon (telefonnummer 113)!

 • Når skal man ringe 113?
  • Bevissthetstap som følge av at åndedrett eller blodsirkulasjon opphører, betyr en umiddelbar fare for livet. Ring medisinsk nødtelefon 113 straks og start hjertelungeredning (HLR).
  • Ved sterkt nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker.
  • Ved plutselig kraftløshet eller sterke smerter midt i brystet i mer enn fem minutter.
  • Ved blek og klam hud hos en som er uvel eller skadet.
  • Ring medisinsk nødtelefon 113 når et allerede sykt barn raskt utvikler en betydelig redusert allmenntilstand som kjennetegnes ved at barnet viser liten interesse for sine omgivelser, er medtatt, irritabelt og utrøstelig på en unormal måte.
  • Ved krafttige, pulserende blødninger. Press kraftig på skadestedet og hold det høyt til medisinsk personell overtar.
  • Ved mistanke om rygg- og nakkeskader. La den skadede ligge helt i ro til medisinsk personell overtar.
  • Andre skader som trenger umiddelbart tilsyn av lege.
 • Hvilke typer produkter burde man ha tilgjengelig i en akutt situasjon?
  • En førstehjelpskoffert som innehar de mest nødvendige produktene til førstehjelp burde alltid finnes tilgjengelig i hjemmet, bilen, båten og på arbeidsplassen.
  • For ekstra utstyr i form av plaster, forbindingsmateriale, legemidler og lignende se forslag på lister under Medisinskap og førstehjelpspakker.
  • Det finnes nøkkelringer med munn til munn duker som man alltid kan ha med seg i vesken.
  • Medisinsk kull ved akutte forgiftninger bør man alltid ha tilgjengelig hjemme eller på hytta, og spesielt dersom man har små barn. 
 • Mer informasjon om hjerte-lungeredning og førstehjelp

  For mer utfyllende informasjon om førstehjelp og hjerte-lungeredning, se Helsenorge.no. Her ligger informasjon om hjerte-lunge redning på barn og voksne.

  Hjertestarterregisteret er en oversikt over tilgjengelige hjertestarterapparater i Norge.

  Kilder: Norsk Luftambulanse, Helsenorge.no, Røde Kors

  Oppdatert: Mars 2017