Bilde av en dame som leser et pakningsvedlegg

Nødprevensjon

Nødprevensjon (også kalt "kriseprevensjon" eller "angrepille") skal kun brukes som nødløsning for å forhindre graviditet etter ubeskyttet samleie eller hvis annen prevensjon har sviktet. Nødprevensjon skal ikke erstatte andre prevensjonsmetoder. Nødprevensjon kan kjøpes uten resept på apotek, eller i butikk hvis man er over 18 år.

 • Hvordan virker nødprevensjon

  I Norge finnes det to forskjellige typer nødprevensjon: NorLevo og ellaOne. NorLevo inneholder et hormon som heter levonorgestrel som blant annet finnes i p-piller, og som virker ved å hindre eggløsning. ellaOne inneholder et legemiddel som heter ulipristal, og som virker ved å hemme eller forsinke eggløsningen.

  Nødprevensjon kan brukes hvis man for eksempel har hatt ubeskyttet samleie, har glemt å ta p-piller, hvis kondomet har sprukket/ikke fungert eller lignende. Nødprevensjon hindrer ikke et befruktet egg fra å feste seg til livmoren og virker ikke hvis du allerede er gravid.

 • Riktig bruk av nødprevensjon
  • Les pakningsvedlegget nøye før bruk.
  • Effekten er sikrere jo tidligere dosen tas etter det ubeskyttede samleiet. Dosen tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie, helst innen 12 timer og senest innen 72 timer (3 døgn) for NorLevo og senest innen 120 timer (5 døgn) for ellaOne.
  • Preparatet kan tas når som helst i menstruasjonssyklusen. Gjentatt bruk innenfor en menstruasjonssyklus anbefales ikke, på grunn av risiko for syklusforstyrrelser.
  • Bivirkninger som er observert er kvalme og brekninger, svimmelhet, tretthet, hodepine, buksmerter, brystspenninger, forsinket menstruasjon og blødninger.
  • Dersom du kaster opp innen 3 timer etter inntak av tabletten, anbefales det å ta en ny tablett med én gang for å oppnå effekt.
  • Nødprevensjon hindrer ikke graviditet i alle tilfeller. Ved tvil om graviditet (menstruasjon forsinket med mer enn 5 dager eller unormal blødning på forventet menstruasjonstidspunkt) er det nødvendig å ta en graviditetstest for å bekrefte eller avkrefte om man er gravid. En graviditetstest bør tas tidligst to-tre uker etter samleiet.
 • Nødprevensjon og p-piller

  Studier tyder på at p-piller og andre hormonelle prevensjonsmidler kan redusere effekten av ellaOne (kun ellaOne, ikke Norlevo). Det anbefales derfor at man venter med å bruke p-piller eller tilsvarende prevensjonsmidler i 5 dager etter at man har brukt ellaOne.

  Hvis du har brukt nødprevensjon og enten skal starte opp med ny prevensjon eller fortsette med å ta et prevensjonsmiddel du har brukt før, anbefales det at du bruker kondom eller avstår fra samleie i opp til 14 dager for å sikre at du ikke blir gravid. Tiden det tar før den hormonelle prevensjonen gir full beskyttelse avhenger av hvilken nødprevensjon du har tatt og hvilken hormonell prevensjonsmetode du bruker/skal bruke. For mer informasjon, se avsnitt om "nødprevensjon" i artiklene om de ulike prevensjonsmetodene hos Sex og samfunn.

 • Kombinasjon med andre midler

  Effekten av nødprevensjonen kan reduseres ved samtidig bruk av enkelte naturmidler (for eksempel johannesurt) og legemidler mot for eksempel epilepsi. Hvis du bruker andre natur- eller legemidler bør du undersøke med lege eller apotek om de kan kombineres.

 • Råd til gravide og ammende om nødprevensjon

  Gravide: Nødprevensjon skal ikke brukes ved graviditet. De kan ikke avbryte et påbegynt svangerskap, og har derfor ingen effekt dersom man allerede har blitt gravid.

  Ammende: Både NorLevo og ellaOne går over i morsmelk, så man bør ta noen forhåndsregler:

  • NorLevo: Unngå amming i 8 timer etter inntak.
  • ellaOne: Unngå amming i 7 dager etter inntak. Det anbefales at man bruker en brystpumpe i denne perioden slik at man opprettholder normal melkeproduksjon.
 • Når bør du kontakte lege?
  • Hvis du har behov for nødprevensjon flere ganger i måneden. Legen, helsesøster eller jordmor kan hjelpe deg med å finne en prevensjonsmetode som passer for deg.
  • Hvis graviditetstesten viser at du er gravid.

  Kilder: Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok, Sex og samfunn, Norsk Helseinformatikk (NHI), leverandørinformasjon

  Oppdatert: April 2017