Bilde av en dame som leser et pakningsvedlegg

Nødprevensjon

Nødprevensjon kalles også "angrepille" eller kriseprevensjon, og skal kun brukes som nødløsning etter et ubeskyttet samleie eller hvis annen prevensjon har sviktet. Nødprevensjon skal ikke erstatte andre prevensjonsmetoder. Nødprevensjon kan kjøpes uten resept, og har til mål å forhindre uønsket graviditet.

 • Hvordan virker nødprevensjon

  I Norge finnes det to forskjellige "angrepiller": Norlevo og ellaOne. Norlevo inneholder et hormon som heter levonorgestrel (et progesteron) som blant annet finnes i p-piller, og som virker ved å hindre eggløsning. ellaOne inneholder et legemiddel som heter ulipristal, og som antas å hemme eller forsinke eggløsningen.

  Nødprevensjon kan brukes hvis man for eksempel har hatt ubeskyttet samleie, har glemt å ta p-piller, hvis kondomet har sprukket/ikke fungert eller lignende. Nødprevensjon hindrer ikke et befruktet egg fra å feste seg til livmoren og virker ikke hvis du allerede er gravid.

 • Riktig bruk av nødprevensjon
  • Les pakningsvedlegget nøye før bruk.
  • Effekten er sikrere jo tidligere dosen tas etter det ubeskyttede samleiet. Dosen tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie, helst innen 12 timer og senest innen 72 timer (3 døgn) for Norlevo og senest innen 120 timer (5 døgn) for ellaOne.
  • Preparatet kan tas når som helst i menstruasjonssyklusen. Gjentatt bruk innenfor en menstruasjonssyklus anbefales ikke, på grunn av risiko for syklusforstyrrelser.
  • Bivirkninger som er observert er kvalme og brekninger, svimmelhet, tretthet, hodepine, buksmerter, brystspenninger, forsinket menstruasjon og blødninger. Dersom du kaster opp innen 3 timer etter inntak av tabletten, anbefales det å ta en ny tablett med én gang for å oppnå effekt.
  • Nødprevensjon hindrer ikke graviditet i alle tilfeller. Ved tvil om graviditet (menstruasjon forsinket med mer enn 5 dager eller unormal blødning på forventet menstruasjonstidspunkt) er det nødvendig å ta en graviditetstest for å bekrefte eller avkrefte om man er gravid.
 • Råd til gravide og ammende om nødprevensjon

  Gravide: Skal ikke brukes ved graviditet. Kan ikke avbryte et påbegynt svangerskap, og har derfor ingen effekt dersom man allerede har blitt gravid.

  Ammende: Både Norlevo og ellaOne går over i morsmelk. For Norlevo anbefales kvinner som ammer å amme umiddelbart før inntak av tabletten og unngå amming i 8 timer etter inntak. For ellaOne må man unngå amming i 7 dager etter inntak. Brystpumpe bør brukes i mellomtiden for å opprettholde melkeproduksjonen.

 • Kombinasjon med andre midler

  Effekten av nødprevensjonen kan reduseres ved samtidig bruk av enkelte naturmidler (for eksempel johannesurt) og legemidler mot for eksempel epilepsi. Brukes andre urte- eller legemidler, bør du undersøke med lege eller apoteket om de kan kombineres.

 • Når bør du kontakte lege?
  • Dersom du har behov for nødprevensjon flere ganger i måneden. Legen (eventuelt helsesøster) kan hjelpe deg med å finne andre prevensjonsmetoder som passer bedre for deg.
  • Dersom graviditetstesten viser at du er gravid.

  Kilder: Leverandørinformasjon, Norsk Helseinformatikk (NHI)

  Oppdatert: Mai 2015