Potensproblemer

Impotens og erektil dysfunksjon er manglende evne til å oppnå, eller vedlikeholde tilstrekkelig reisning av penis til å kunne gjennomføre samleie. Dette kan føre til dårlig selvfølelse og problemer i parforholdet.

Potensproblemer impotent

Årsaker til potensproblemer

Det er ulike årsaker til potensproblemer. Det er ikke unormalt at en mann som er stresset eller har trøbbel i samlivet eller på jobb, opplever ereksjonssvikt. Ereksjonssvikt har ofte en psykisk komponent, gjerne i kombinasjon med fysiske årsaker.

Sykdommer som påvirker blodårer og blodtilførselen, sykdommer som fører til endringer i nervesystemet og hormonelle forstyrrelser kan føre til ereksjonssvikt. Eksempler på slike sykdommer eller tilstander er høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, multippel sklerose, skader i ryggraden, nedsatt utskillelse av testosteron og stoffskiftesykdom. Potensproblemer kan også forekomme etter en prostataoperasjon, eller kan skyldes depresjoner eller tretthet.

Medikamenter kan være årsaken. Eksempler på legemidler som kan ha impotens som bivirkning er enkelte blodtrykkssenkende legemidler, enkelte midler mot depresjon og enkelte midler mot epilepsi. I tillegg kan røyking, snus, lavt aktivitetsnivå, høyt alkoholforbruk og bruk av dopingmidler være medvirkende til potensproblemer.

Forekomst av potensproblemer

Omtrent 5% av 40-åringer og 10% av 50-åringene har potensproblemer. Evnen til ereksjon synker ofte med alderen, og hos menn over 65 år er det 20-25% som har ereksjonsproblemer. Hos menn med diabetes antas 30-50% å ha erektil dysfunksjon.

Symptomer på potensproblemer

Ereksjonsproblemer defineres som manglende evne til å oppnå, eller vedlikeholde tilstrekkelig reisning av penis til å kunne gjennomføre samleie med sædutløsning i skjeden. Problemene bør oppstå i minst en fjerdedel av tilfellene hvor ereksjon er ønskelig, for at det skal kalles et medisinsk problem.

Når bør du kontakte lege?

Oppsøk lege hvis du sliter med potensproblemer. Det finnes flere behandlingsalternativer. Tilstanden kan også skyldes sykdom som trenger behandling.

Sykdomsforløp ved potensproblemer

For en del vil potensproblemene komme plutselig. De kan komme i forbindelse med viktige hendelser i livet eller ved psykiske problemer. Det kan likevel være god kvalitet på selvstimulert ereksjon eller morgenereksjon. Dette er faktorer som kan tyde på at problemet har en psykisk årsak.

For andre kommer potensproblemene gradvis. Dette kan tyde på at det er en kroppslig årsak til problemet. Diabetes, nevrologiske sykdommer eller hjerte-karsykdommer kan være den bakenforliggende årsaken.

Forebyggende råd mot potensproblemer

  • Stump røyken. Røykere får hyppigere potensproblemer enn ikke-røykere.
  • Ha et variert og sunt kosthold og mosjoner regelmessig.
  • Vær måteholden med alkohol.

Behandlingsoversikt

Det finnes flere behandlingsalternativer. Tabletter, injeksjoner og urinrørstift er reseptbelagte og forskrives av lege. Legemidlene passer ikke for alle, så det er viktig at man blir undersøkt av lege før oppstart. Andre kan ha nytte av terapeutisk rådgivning hos sexolog eller psykolog.

Fosfodiesterasehemmere

Cialis (inneholder tadalfil), Levitra (inneholder vardenafil), Viagra/Sildenafil (inneholder sildenafil): Virker ved å hjelpe blodårene i penis til å utvide seg slik at blod kan strømme til penis når du blir seksuelt stimulert. For at disse legemidlene skal ha effekt må man ha lyst på sex og evne til å la seg stimulere seksuelt. De vanligste bivirkningene er hodepine, rødme, ubehag i øvre del av magen, nesetetthet og svimmelhet. Noen få kan oppleve synsforstyrrelser. Må ikke brukes sammen med nitropreparater (som for eksempel  Nitroglycerin/Nitrolingual (inneholder glyseroltrinitrat)) og brukes med forsiktighet av hjertesyke.Mer enn en dose daglig frarådes.

Viagra tas cirka 1 time før seksuell aktivitet, men samtidig inntak av mat kan forsinke virkningen. Effekt i cirka 4-5 timer.

Cialis 10mg og 20mg tas minst 30 minutter før forventet seksuell aktivitet. Preparatets virkning kan vare opptil 36 timer.  Cialis 2,5mg og 5mg kan brukes daglig og kan vurderes av de som forventer regelmessig bruk (for eksempel minst 2 ganger ukentlig). Tas med eller uten mat.

Levitra tas 25-60 minutter før seksuell aktivitet. Tas med eller uten mat, men er måltidet fettrikt kan det forsinke virkningen. Preparatet kan virke inntil 4-5 timer.

Alprostadil, injeksjon

Caverject (inneholder alprostadil): Utvider blodårene så blodet lettere kan flyte inn i penis. Injeksjonerer et alternativ dersom tabletter ikke kan brukes eller ikke virker. Det er ikke nødvendig med seksuell stimulering for å få ereksjon.

Settes selv med en tynn nål inn i roten eller siden av penis, og de fleste blir fort vant til teknikken. Skift injeksjonssted fra gang til gang. Innen 5 til 15 minutter har man ereksjon, og den bør ikke vare mer enn 1 time. Det er en risiko for uønsket forlenget ereksjon. Hvis ereksjonen varer lengre enn 4 timer bør man søke legehjelp. 

Mulige bivirkninger er smerte, litt blødning og små arr. Skal brukes med forsiktighet av hjertesyke. Bør bare injiseres en gang i døgnet og ikke mer enn tre ganger i uken.

Alprostadil, urinrørsstift

Bondil (inneholder alprostadil): Utvider blodårene så blodet lettere kan flyte inn i penis. Føres inn i urinrørsåpningen ved hjelp av en spesiell applikator. Virkningen inntrer etter 5-10 minutter og varer vanligvis i 30-60 minutter. Noen får bivirkninger i form av småblødning, svimmelhet, smerter i penis eller en brennende følelse i urinrøret. Brukes med forsiktighet av hjertesyke. Kontakt lege hvis ereksjonen varer i mer enn 4 timer. 

Maksimalt 2 doser i døgnet. Hvis partner er gravid bør kondom benyttes. Bondil lagres i kjøleskap. Kan oppbevares i romtemperatur (under 30 °C) i opptil 14 dager før bruk.

Vakumpumpe

Ved bruk av vakumpumpen suges blod inn i penis. Når penis er stiv, tres en elastisk ring inn over penisroten for å holde på reisningen. Vakumpumpe er et ikke-medikamentelt alternativ. Den har trolig best effekt i de tilfeller der man har evne til å få svak ereksjon eller har problemer med å opprettholde ereksjon. Vakumpumpe kan kjøpes i forretninger for sex-hjelpemidler.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les Felleskatalogens pasientutgave.

Les mer mer potensproblemer

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Felleskatalogen, Norsk Helseinformatikk (NHI), Lommelegen.

Oppdatert: Juni 2015