Fibromyalgi

Fibromyalgi er en revmatisk sykdom i gruppen bløtdelsrevmatisme. Fibromyalgi kjennetegnes ved muskelsmerter som vandrer og tilstanden kalles et smertesyndrom. Dette er smerter i minst 3 måneder i minst 3 av kroppens 4 kvadranter. I tillegg opplever mange pasienter tilleggs-symptom. 

Bilde av et par

Fibromyalgi er en ny diagnose innen medisin og 90% av dem som  får diagnosen er kvinner. Diagnosen stilles blant annet med å undersøke om pasienten har smerter på minst 11 av 18 såkallte triggerpunkter (ømme punkter). Behandling består i å utelukke andre alvorlige sykdommer, som lavt stoffskifte og Sjøgrens syndrom, samt fysisk trening, avspenning og i noen tilfeller legemidler.

Årsak til fibromyalgi

Man kjenner ikke årsaken til fibromyalgi.  Trolig er det ingen enkeltårsak, men en årsakskjede som varierer fra person til person. Langvarig psykisk og fysisk overbelastning, og at man strekker seg lenger enn man har kapasitet til, kan være en del av årsaken.  Mange opplever en forverring av smertene over år, noen helt tilbake fra ungdom. Tidligere var det ingen medisinsk diagnose.

Forekomst av fibromyalgi

Norge har verdens høyeste forekomst av fibromyalgi.  Cirka 3 % av befolkningen i Norge har fibromyalgi og cirka 90 % av dem som får diagnosen er kvinner.

Symptomer ved fibromyalgi

I tillegg til de kroniske muskelsmertene oppleves også smerter i ledd og selve skjelettet.  Smertene kan flytte seg rundt i kroppen og  beskrives som brennende, stikkende eller som tannpine.

Mange opplever tilleggssymptom som trøtthet, søvnforstyrrelse, hodepine, angst, morgenstivhet, prikking og bortdovning, hovenhetsfølelse, konsentrasjonsproblemer og vekslende hard og løs avføring. Mange har hyppig vannlating.

En del pasienter sier at værforandring, stress og fysisk arbeid (for eksempel støvsuging og hagearbeid), kan forverre plagene.

Når bør lege kontaktes

  • Ved langvarige muskelsmerter som du ikke kjenner årsaken til.
  • Dersom du bruker legemidler mot fibromyalgi og ikke oppnår forventet effekt
    eller opplever bivirkninger.

Sykdomsforløp ved fibromyalgi

Det er lite kunnskap om forløpet av fibromyalgi. Det ser ut til at mange får et langvarig forløp med smerter, men symptomene kan også forsvinne med årene.  Fibromyalgi medfører ikke skade på andre organer. Det er derfor viktig at andre sykdommer som kan være vanskelig å skille fra fibromyalgi, utelukkes. Dette kan være revmatiske sykdommer og andre sykdommer.

Hva kan du gjøre selv?

Fysisk trening / bevegelse
            • Bli kjent med sykdommen og huske på at fibromyalgi kan svinge i intensistet.

Behandling av fibromyalgi

Behandlingen må tilpasses den enkelte. Målet med behandlingen er å gjenvinne og opprettholde en funksjonsevne som gjør det mulig å fortsette i arbeid. 

Erfaring viser at den beste behandlingen er ikke-medisinsk:

  • Fysisk trening som sykling, svømming, lett jogging eller gange.
  • Trening i varmt basseng
  • Avspenning, lære seg avspenningsteknikker. Bruk gjerne musikk
  • Informasjon og opplæring om sykdommen kan hindre angst og depresjon.

Det finnes ingen helbredende behandling med legemidler. Førstevalget er trisykliske antidepressiva som  Sarotex. Disse virker smertestillende og forbedrer søvnen. De vanlige smertestillende legemidlene har liten nytte ved fibromyalgi. Ved særlig intense smerter kan smertestillende legemidler som inneholder virkestoffet tramadol forsøkes  (registrert under navnene Tramadol og Nobligan).

Les mer om fibromyalgi

Pasientorgansisasjoner

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk Revmatikerforbund, Norsk Helseinformatikk, Norsk elektronisk legehåndbok, sinnetshelse.no, helsenorge.no
Sist oppdatert: November 2012