Fibromyalgi

Fibromyalgi er en revmatisk sykdom i gruppen bløtdelsrevmatisme. Fibromyalgi kjennetegnes gjerne ved langvarige muskelsmerter som vandrer og tilstanden kalles et smertesyndrom. Behandling er en kombinasjon av trening og legemidler.

Bilde av et par

Fibromyalgi er en relativt ny diagnose innen medisin. Diagnosen stilles blant annet med å undersøke om man føler smerte på minst 11 av 18 såkalte triggerpunkter (ømme punkter) på kroppen. I tillegg er det viktig å få utelukket andre sykdommer, blant annet lavt stoffskifte og Sjøgrens syndrom.

Årsak til fibromyalgi

Årsaken til fibromyalgi er ikke kjent. Trolig er det ingen enkeltårsak, men en årsakskjede som varierer fra person til person. Langvarig psykisk og fysisk overbelastning, og at man strekker seg lenger enn man har kapasitet til, kan være en del av årsaken. Mange opplever en forverring av smertene over år, noen helt tilbake fra ungdom.

Forekomst av fibromyalgi

Norge er blant de landene i verden som har høyest forekomst av fibromyalgi. Det er beregnet at cirka 3 % av befolkningen i Norge har fibromyalgi. Av de som får diagnosen er ca 9 av 10 kvinner, og som regel er de mellom 20 og 60 år.

Symptomer ved fibromyalgi

Langvarige smerter i muskler og ledd i mer enn 3 måneder er det vanligste symptomet ved fibromyalgi. Smertene kan flytte seg rundt i kroppen, svinge i intensitet i løpet av døgnet og beskrives gjerne som brennende, stikkende eller som tannpine. Det er også andre symptomer som kan ledsage fibromyalgi, blant annet:

 • Trøtthet/lite energi
 • Morgenstivhet
 • Søvnforstyrrelser
 • Hodepine
 • Depresjon/angst
 • Prikking og bortdovning
 • Svimmelhet
 • Synsforstyrrelser
 • Hovenhetsfølelse
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Mageproblemer (diaré, forstoppelse, kvalme, smerter, oppblåsthet)
 • Hyppig vannlating

En del pasienter sier at værforandring, stress og fysisk arbeid (for eksempel støvsuging og hagearbeid), kan forverre plagene.

Når bør lege kontaktes

 • Hvis du har langvarige muskelsmerter som du ikke kjenner årsaken til.
 • Dersom du bruker legemidler mot fibromyalgi, og ikke oppnår forventet effekt eller opplever bivirkninger.

Sykdomsforløp ved fibromyalgi

Det er lite kunnskap om forløpet av fibromyalgi. Det ser ut til at mange får et langvarig forløp med smerter, men symptomene kan også forsvinne med årene. Fibromyalgi medfører ikke skade på andre organer. Det er derfor viktig at andre sykdommer som kan være vanskelig å skille fra fibromyalgi, utelukkes. Dette kan være revmatiske sykdommer og andre sykdommer.

Behandling av fibromyalgi

 Behandling av fibromyalgi baserer seg på en kombinasjon av fysisk trening, avspenning og i noen tilfeller legemidler. Det er viktig at behandlingen tilpasses den enkelte siden sykdommen varierer fra person til person.

Målet med behandlingen er å bedre/bevare livskvalitet gjennom å redusere smerter, bedre søvnkvalitet, gjenvinne og opprettholde funksjonsevnen og skape trygghet gjennom kjennskap til sykdommen. Erfaring viser at den beste behandlingen som regel er ikke-medisinsk.

Økt informasjon og kjennskap til sykdommen

Vil ofte kunne dempe symptomer i seg selv. Mange blir bekymret når de har vondt, spesielt når man ikke vet årsaken. Samtaleterapi med psykiater/psykolog kan være gunstig for noen.

Tilpasset fysisk trening

Tilpasset og variert trening anbefales for alle som har fibromyalgi. Som regel vil smerter og tretthet forverres i starten, men man ser at mange får mindre smerter og bedre utholdenhet på sikt. Egnede øvelser kan være sykling, svømming/trening i varmt basseng, lett jogging eller gange.

Du bør trene minst 2-3 dager i uken, og gjerne i minst 20-30 minutter av gangen. Husk å varme opp først, og ikke glem å tøye godt ut etterpå.

Avspenningsøvelser og søvnteknikker

Det kan ofte være gunstig med avspenningsøvelser og trening på søvnteknikker for de med fibromyalgi. Bruk gjerne avslappende musikk når du gjør avspenningsøvelser.

Legemidler

Det finnes ingen helbredende behandling med legemidler, og vanlige smertestillende legemidler har som regel ikke tilfredsstillende effekt ved fibromyalgi. Trisykliske antidepressiva brukes ofte for å lindre smerter og forbedre søvn. I enkelte tilfeller kan andre antidepressiva forsøkes. Ved særlig intense smerter kan smertestillende legemidler som inneholder virkestoffet tramadol prøves ut. I noen tilfeller brukes enkelte krampestillende legemidler, som inneholder enten pregabalin eller gabapentin.

Les mer om fibromyalgi

Pasientorgansisasjoner

Kilder: Norsk Revmatikerforbund, Norsk Helseinformatikk (NHI), Norsk elektronisk legehåndbok (NEL), Helsenorge.no

Oppdatert: Januar 2016