Frozen shoulder

Frozen Shoulder

Betennelse i leddhinnen som omgir skulderleddet, adhesiv kapsulitt, kalles også "frossen skulder"/frozen shoulder. Leddhinnen klistrer seg etter hvert sammen med leddhodet og dette resulterer i langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen.

 • Årsak til frozen shoulder

  Hos mange er årsaken ukjent, det vil si at plagene oppstår uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger på forhånd (primær kapsulitt). Frozen shoulder kan også inntre etter en skade, ofte etter fall på skulderen (sekundær kapsulitt). Plagene kan også komme på grunn av langvarig mangel på aktivitet i skulderen, for eksempel ved hjerneslag med lammelse, etter brudd, etter operasjon eller ved leddgikt.  Frozen shoulder ses oftere hos personer med diabetes- og stoffskiftesykdommer og Parkinsons sykdom .

  Cirka 2% blir rammet av frozen shoulder i løpet av livet, og tilstanden ses oftest hos personer i alderen 40 - 70 år.

 • Symptomer på frozen shoulder
  • Tilstanden utvikler seg sakte med økende smerter og stivhet i skulderleddet
  • Mange har betydelige smerter i hvile og om natta, noe som medfører søvnvansker
  • Smertene finnes på utsiden av overarmen, men i uttalte tilfeller stråler smertene nedover både overarm og underarm
  • Den nedsatte bevegeligheten gjør mange daglige gjøremål vanskelig
  • Hos de fleste utvikles frozen shoulder bare på den ene siden, men hos cirka 15 % utvikles det på begge sider. 
  • Frozen shoulder er en svært invalidiserende tilstand, som vanligvis varer i 1-3 år. Enkelte kan ha symptomer i opptil ti år. Det finnes  tre stadier:

   1.Smertestadiet, gradvis økende smerter.
   2.Adhesjonsstadiet, økende stivhet. Smertene slutter å øke, etter hvert avtagende.
   3.Tilhelingsstadiet. Lite smerter, betydelig stivhet.

   Hvor lenge hver fase varer varierer, og det er forskjell på om det er snakk om primær eller sekundær kapsulitt. Den primære typen kan vare i inntil 3 år, mens den sekundære typen gjerne er over på bare halvparten av tiden.
 • Hva kan du gjøre selv hvis du har frozen shoulder?
  • Sørg for å holde armen i bevegelse innefor det smertefrie området, dette for å hindre at tilstanden blir kronisk.
  • Prøv eventuelt smertestillende legemidler med virkestoffene paracetamol, ibuprofen eller diklofenakkalium.
  • Mange mener varme kan lindre smertene, andre synes kulde hjelper.
 • Når bør du kontakte lege?
  • Ved mistanke om frozen shoulder
  • Hvis du bruker legemidler mot lidelsen og ikke opplever effekt eller får bivirkninger
 • Les mer om frozen shoulder:

  Kilder: Norsk Helseinformatikk, Helsenorge.no, Mayo Clinic.
  Sist oppdatert: Juni 2015