Psoriasisartritt

Psoriasisartritt (psoriasisleddgikt) er en autoimmun sykdom som gir betennelse,  hevelse, ømhet og nedsatt bevegelse i angrepne ledd. Sykdommen kommer oftest etter at en allerede har fått diagnosen psoriasis, men den kan også komme før eller samtidig som et slikt hudutslett bryter ut.  

Bilde av et par på en benk

Årsak til psoriasisartritt

Den eksakte årsaken er ukjent, men forskere mener at psoriasisartritt er en autoimmun sykdom. Det vil si at immunforsvaret angriper egen kropp og gir betennelse. Man mener at både arvelige (genetiske), miljømessige og immunologiske faktorer spiller inn. Både infeksjon, stress og ulike skader er blitt foreslått som utløsende faktorer.

Forekomst av psoriasisartritt

Cirka 1 % av befolkningen har psoriasis. Hvor mange av disse som utvikler psoriasisartritt diskuteres, men tallene varierer fra 5 % til 40 %. Sykdommen starter vanligvis i alderen 30 til 50 år. Rundt 70 % har allerede psoriasis, rundt 15-20 % får hudlidelsen etter leddbetennelsen og resten får psoriasisartritt og hudsykdommen samtidig. Av de som får psoriasis først, kan det ta 10-20 år før leddsymptomene kommer. Psoriasisartritt ses like ofte hos menn som hos kvinner.

Symptomer ved psoriasisartritt

Psoriasisartritt er vanligvis en mildere sykdom enn vanlig leddgikt og færre ledd er som regel angrepet. Til forskjell fra leddgikt trenger ikke sykdommen ramme på begge sider av kroppen samtidig. Det er ofte de ytterste leddene på fingre og tær som er angrepet.

Symptomene er betennelse, smerter, hevelse og nedsatt bevegelse i de angrepne leddene. I tillegg kan man oppleve smerter ved festene for senene og leddbåndene, samt stivhet og slapphet. Andre plager kan være neglepsoriasis, betennelsessykdom i øynene, munnsår og smerter i hælene.

Når bør du kontakte lege

  • Hvis du opplever stivhet og smerte i ledd og mistenker at du har fått psoriasisartritt, enten du har psoriasis eller ikke.
  • Hvis du bruker legemidler mot psoriasisartritt og ikke får forventet effekt eller opplever bivirkninger

Sykdomsforløp ved psoriasisartritt

Sykdommen er en livslang tilstand, ofte med både gode og dårlige perioder. Vanligvis vil psoriasisleddgikt være en mild sykdom, men hos enkelte kan den gi kroniske plager og ødeleggelse av ledd. 

Forebyggende råd mot psoriasisartritt

  • En del av de som har hudsykdommen psoriasis kan utvikle psoriasisartritt. En god behandling av hudsykdommen kan i noen tilfeller virke forebyggende på psoriasisartritt.
  • Normal livsførsel med sunt kosthold og mye fysisk aktivitet.
  • Opphold i varme strøk 

Hva kan du gjøre selv?

  • Det du spiser virker inn på dagsformen. Ha et sunt og variert kosthold og unngå dietter.
  • Vær regelmessig i fysisk aktivitet for å opprettholde bevegelighet og styrke i ledd og muskler.
  • Det kan være en hjelp på smertefulle ledd å bruke leddbeskyttere. 
  • Pass på å få nok hvile

Behandling av psoriasisartritt

Pasienter med psoriasisartritt følges opp av fastlegen, eventuelt også revmatolog og hudlege. I tillegg går de jevnlig til kontroll hos øyelege. Ellers kan det være nyttig med fysioterapi, øvelser, lysbehandling og unntaksvis kirurgi. Mange kan få god hjelp av en ergoterapeut for å lære teknikker for å skåne leddene. I tillegg kan ergoterapeuten hjelpe til med tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler for å øke den daglige funksjonsevnen.

Legemidler ved psoriasisartritt er mye de samme midlene som brukes ved leddgikt.  Legemiddelgruppene som brukes er betennelsesdempende legemidler (NSAIDs), sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs) og biologiske legemidler. Les mer om legemidlene i artikkelen vår om leddgikt.

Ved samtidig psoriasis er det viktig å behandle hudsykdommen. Du kan lese mer om legemidler som brukes ved psoriasis i artikkelen vår om psoriasis.

Les mer om psoriasisartritt

Kilder:  Norsk Helseinformatikk (NHI), Norsk Revmatikerforbund, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Pfizer

Oppdatert: Januar 2014