Slik bruker du Autohaler

Autohaler er en type inhalasjonsaerosol-/spraymedisin som brukes ved astma og kols. Les mer om hvordan du bruker en Autohaler, og se vår demonstrasjonsvideo.

Autohaler inhalator

Autohaleren består av:

 • Beskyttelseshette
 • Munnstykket med trykkbeholder som inneholder medisinen

Slik aktiverer du Autohaleren for første gang

Før du bruker Autohaleren første gang og hvis du ikke har brukt legemidlet på 2 uker, må Autohaleren aktiveres. Dette gjør du på følgende måte:  

 1. Ta av beskyttelseshetten på munnstykket ved å trekke ned flippen bak.
 2. Rist inhalatoren et par ganger.
 3. Hev laderen på toppen, slik at den står rett opp. Hold munnstykket fra deg slik at puffet går ut i luften
 4. Utløs et puff ved å skyve på den hvite pilen i bunnen av inhalatoren i pilens retning (mot munnstykket).
 5. Slipp hendelen på toppen ned igjen.
 6. Gjenta punkt 3-5 inntil 4 puff er utløst. Sett på beskyttelseshette, Autohaleren er nå klar til bruk.

Gjør følgende for å inhalere en dose

 1. Fjern beskyttelseshetten fra munnstykket og rist inhalatoren ett par ganger.
 2. Hold inhalatoren loddrett. Hev laderen på toppen, slik at den står rett opp.
 3. Pust rolig ut for å tømme lungene for luft.
 4. Ta munnstykket i munnen slik at leppene slutter tett om dette. Pust rolig inn. Stopp ikke når du hører et klikk og kjenner sprayen i munnen, men fortsett til lungene er fylt.
 5. Hold pusten i ca 5 sekunder. Pust så rolig ut.
 6. Slipp laderen på toppen ned. Husk å sette på beskyttelseshetten etter bruk.

Dersom Autohaleren din inneholder forebyggende medisin, som normalt har rød-brun farge på toppen, bør du skylle munnen og halsen og spytte ut vannet etter inhalasjon. Dette reduserer risikoen for soppinfeksjon.

Det er viktig at Autohaleren holdes ren. Du kan lese mer om oppbevaring og rengjøring av Autohaleren i pakningsvedlegget som ligger oppi esken.

Hvis du har flere spørsmål om bruk av Autohaler kan du komme innom oss på ditt nærmeste Apotek 1.

Demonstrasjonsvideo