Slik bruker du Diskus

Diskus inneholder pulver som er beregnet til inhalasjon ved lungesykdommer som astma og kols. Les mer om hvordan du bruker en Diskus inhalator, og se vår demonstrasjonsvideo.

Diskus inhalator

Diskus består av følgende deler:

  • Beskyttelseslokk
  • Tommelgrep
  • Hendel
  • Munnstykke
  • Doseindikator som viser deg hvor mange doser som er igjen. De fem siste dosene kommer frem i RØDT for å gjøre deg oppmerksom på at Diskusen snart er tom.

Slik bruker du Diskus

  1. Hold rundt beskyttelseslokket med én hånd. Legg den andre håndens tommel i tommelgrepet på diskusen og drei rundt til du hører et klikk. Du vil se munnstykket og en hendel ved siden av.
  2. Skyv hendelen så langt den kommer. Du har nå frigjort en dose, og Diskusen er klar til bruk.
  3. Pust først rolig helt ut (pust aldri ut gjennom  selve Diskusen). Før deretter Diskusen til munnen og la leppene slutte tett inntil munnstykket.
  4. Pust dypt inn gjennom munnen. Hold pusten i ca 5 sekunder. Ta Diskusen fra munnen før du puster ut.
  5. Lukk beskyttelseslokket. Hvis du skal ta mer enn én dose bør du vente i ca. 30 sekunder, og så ta en ny dose som angitt i trinnene over.

Hvis Diskusen din inneholder forebyggende inhalasjonssteroider (f eks. Seretide) er det viktig å skylle munnen og halsen og spytte ut vannet etter hver inhalasjon. Dette reduserer risikoen for soppinfeksjon.

Det er viktig at Diskusen holdes ren. Du kan lese mer om oppbevaring og rengjøring av Diskusen i pakningsvedlegget som ligger oppi esken.

Hvis du har flere spørsmål om bruk av Diskus kan du komme innom oss på ditt nærmeste Apotek 1.

Demonstrasjonsvideo