Slik bruker du Easyhaler

Easyhaler inneholder pulver som er beregnet til inhalasjon ved lungesykdommer som astma og kols. Les mer om hvordan du bruker en Easyhaler inhalator, og se vår demonstrasjonsvideo.

Easyhaler inhalator

Easyhaleren består av følgende deler:

 • Munnstykket med pulverbeholder
 • Beskyttelseshette
 • Easyhaler har en doseindikator som teller ned hver 5. dose. Når telleren er i det røde området er det 20 doser igjen i Easyhaleren.

Slik bruker du en Easyhaler

 1. Fjern beskyttelseshetten og rist Easyhaleren kraftig opp og ned 3-5 ganger. Hold deretter Easyhaleren i loddrett posisjon.
 2. Hold Easyhaleren mellom pekefingeren og tommelen og trykk en gang til du hører et klikk og la den klikke tilbake for å dosere pulver i inhalasjonskanalen i munnstykket. Fortsett å holde Easyhaleren loddrett.
 3. Pust rolig ut (men IKKE pust ut i Easyhaleren).
 4. Plasser munnstykket i munnen mellom tennene og lukk leppene rundt munnstykket.
 5. Pust dypt og kraftig inn.
 6. Fjern munnstykket fra munnen.
 7. Hold pusten i minst 5 sekunder, pust deretter normalt. Hvis du skal ta 2 eller flere doser samtidig bør du vente i ca. 30 sekunder imellom hver dose.
 8. Sett tilbake munnstykkehetten på munnstykket.

Dersom Easyhaleren din inneholder forebyggende astmamedisin, som normalt har oransje/rød eller brun farge på toppen, bør du skylle munnen og halsen og spytte ut vannet etter inhalasjon. Dette reduserer risikoen for soppinfeksjon.

Det er viktig at Easyhaleren holdes ren. Du kan lese mer om oppbevaring og rengjøring av Easyhaleren i pakningsvedlegget som ligger oppi esken.

Hvis du har flere spørsmål om bruk av Easyhaler kan du komme innom oss på ditt nærmeste Apotek 1.

Demonstrasjonsvideo